Áp dụng tiêu chuẩn khí thải phương tiện giao thông

5 (100%) 1 vote
Để phù hợp với lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với khí thải phương tiện giao thông vận tải Bộ Khoa học và Công nghệ đã đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật về khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
 
Xác nhận triển khai thực hiện tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi các Bộ Giao thông vận tải, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Công an, đề nghị báo cáo việc triển khai thực hiện các lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành tại Việt Nam. Bên cạnh việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho các doanh nghiệp giao thông thì tiêu chuẩn khí thải là một điều đáng quan tâm. 
Bởi vậy Bộ Giao thông vận tải phải có trách nhiệm hoàn thành báo cáo đánh giá việc thực hiện các lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải phương tiện giao thông cơ giới, đường bộ, xe 2 bánh sản xuất, xe đã qua sử dụng và được Thủ tưởng Chính phủ kí ban hành.

tiêu chuẩn khí thải
Triển khai áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông.

Nội dung chính của việc đánh giá
Đánh giá việc thực hiện từng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; các lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải chưa được xây dựng đối với từng nhóm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện.
Bộ Giao thông vận tải:
 • Có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh các lộ,
 • Đánh giá việc triển khai xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam;
 • Đánh giá năng lực hệ thống các cơ sở, đơn vị thực hiện đăng kiểm, quan trắc khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên phạm vi toàn quốc;
 • Thông tin về kết quả, báo cáo khảo sát, nghiên cứu, đánh giá chất lượng khí
Bộ Khoa học và Công nghệ:
 • Đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật về khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
 • Quy chuẩn kỹ thuật về nhiên liệu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phù hợp
Bộ Tài chính:
 • Ban hành mức phí thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
 • Cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất,
 • Kinh doanh nhiên liệu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
 • Thống kê, cung cấp số liệu theo từng năm về số lượng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhập khẩu từ năm 2008 đến nay.
Bộ Công an:
 • Thống kê số liệu đăng ký theo từng năm lượng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để lưu hành tại Việt Nam từ năm 2008 đến nay;
 • Thống kê số lượng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được thu hồi, loại bỏ do quá niên hạn sử dụng, gây ô nhiễm môi trường; đề xuất, kiến nghị về việc quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam;
 • Tthu hồi phương tiện quá niên hạn sử dụng; phương tiện gây ô nhiễm môi trường.
Quá trình thực hiện
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 909/QĐ-TTg phê duyệt Đề án kiểm soát khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố. Mục đích nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí do khí thải xe môtô, gắn máy tại các đô thị loại đặc biệt, đô thị loại 1 và loại 2 trên cả nước. Đề án được chia làm hai giai đoạn:

tiêu chuẩn khí thải

 
Giai đoạn thực hiện triển khai tiêu chuẩn khí thải.
Giai đoạn đầu, từ năm 2010-2013, sẽ tập trung thực hiện tại 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM. Theo đó, phấn đấu đạt được 20% số người sử dụng xe môtô, xe gắn máy Ngoài ra, sẽ hình thành mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải xe môtô, gắn máy với ít nhất 100 cơ sở tại Hà Nội và 150 cơ sở tại TP.HCM. Mặt khác, đào tạo, tập huấn cho ít nhất 500 cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ tại thành phố này.
Giai đoạn hai, từ năm 2013-2015 sẽ thực hiện kiểm định đạt tiêu chuẩn khí thải từ 80-90% số lượng xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông tại 2 thành phố.
Thông tin quốc gia về xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đáp ứng được yêu cầu quản lý; từng bước hình thành và phát triển mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy chủ yếu dựa trên hệ thống các trung tâm đăng kiểm ôtô đang lưu hành và các đại lý được ủy quyền chính thức của các công ty sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy. 
Tuy nhiên, cho đến nay đề án vẫn chưa được thực hiện do chưa có cơ sở pháp lý.
xem thêm: quy trình đánh giá nội bộ iso 9001:2015
Tags: ,