GRS – Tiêu chuẩn Tái chế Toàn Cầu

Việc sử lý và kiểm soát các sản phẩm tái chế hiện nay còn nhiều bất cập và chưa rõ ràng minh bạch. Chính vì thế để giúp giám sát và xác minh thành phần tái chế của các sản phẩm. Trên thế giới đã có tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS.

Lịch sử hình thành tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS


Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS – Global Recycle Standard) ban đầu được Control Union Certifications phát triển vào năm 2008 và quyền sở hữu đã được chuyển sang Textile Exchange vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. GRS là một tiêu chuẩn sản phẩm quốc tế, tự nguyện và đầy đủ, đặt ra các yêu cầu về chứng nhận của bên thứ ba về thành phần tái chế, chuỗi hành trình sản phẩm, hoạt động xã hội và môi trường và hạn chế về hóa chất.
GRS được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các công ty muốn xác minh thành phần tái chế của sản phẩm (cả thành phẩm và bán thành phẩm) cũng như để xác minh các hoạt động xã hội, môi trường và hóa chất có trách nhiệm trong sản xuất. Các mục tiêu của GRS là xác định yêu cầu để đảm bảo tuyên bố thành phần chính xác và điều kiện làm việc tốt, giảm thiểu tối đa các tác động hóa chất và môi trường có hại. Điều này bao gồm các công ty tỉa hột bông, kéo sợi, dệt và đan, nhuộm và in, khâu tại hơn 50 quốc gia.

Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu grs

Nếu anh chị đang tìm hiểu về GRS thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng GRS: Bộ Hồ Sơ, Biểu Mẫu, Checklist GRS. Chúng tôi gửi tặng anh chị: Tại đây.

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn GRS

GRS có thể được áp dụng cho tất cả các công ty sản xuất hoặc kinh doanh các sản phẩm GRS.
Tiêu chuẩn này bao gồm việc chế biến, sản xuất, đóng gói, ghi nhãn, kinh doanh và phân phối tất cả các sản phẩm được làm bằng vật liệu tái chế tối thiểu 20%. Quy trình thu thập tài liệu và tập trung tài liệu không bắt buộc phải được chứng nhận cho GRS, nhưng sẽ phải tuyên bố rằng họ đã đáp ứng một bộ yêu cầu phù hợp với mục tiêu của tiêu chuẩn này và đồng ý được Cơ quan Chứng nhận kiểm tra trên cơ sở ngẫu nhiên. Phạm vi của các sản phẩm được chứng nhận được lấy cảm hứng từ, nhưng không giới hạn ở các sản phẩm dệt may. Trong trường hợp bên thuê gia công sản xuất sản phẩm cuối cùng một phần hoặc toàn bộ, các đơn vị liên quan sau đó phải tuân thủ GRS.
Các quy trình thu thập và xử lý vật liệu không yêu cầu chứng nhận GRS, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu phù hợp với tiêu chuẩn này và cho phép Cơ quan Chứng nhận tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên. Các sản phẩm được chứng nhận là lựa chọn ngẫu nhiên và không giới hạn ở hàng dệt may. Trong trường hợp tổ chức thuê ngoài một phần hoặc toàn bộ việc sản xuất sản phẩm cuối cùng thì các tập đoàn bên ngoài cũng phải tuân thủ GRS.

Mục tiêu của tiêu chuẩn GRS:

 • Liên kết các định nghĩa trên nhiều ứng dụng.
 • Theo dõi dấu vết đầu vào và ra của vật liệu tái chế. 
 • Cung cấp cho khách hàng (cả thương hiệu và người tiêu dùng) với một công cụ để tạo ra quyết định sáng suốt.
 • Giảm tác động có hại của sản xuất đến con người và môi trường.
 • Đảm bảo rằng các tài liệu trong sản phẩm cuối cùng thực sự tái chế và được xử lý bền vững hơn.
 • Thúc đẩy sự đổi mới trong việc giải quyết các vấn đề chất lượng trong việc sử dụng các nguyên vật liệu tái chế.

Nội dung của tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS

Bộ tiêu chuẩn này bao gồm có 5 phần ứng với mỗi nội dung chủ đề cốt lõi của tiêu chuẩn tái chế. Bao gồm có:

 • Phần A – Thông tin chung.
 • Phần B – Yêu cầu xã hội.
 • Phần C – Yêu cầu về môi trường.
 • Phần D – Yêu cầu về Hóa chất.
 • Phần E – Công cụ và Tài Nguyên.
Các yêu cầu xã hội của GRS áp dụng cho tất cả các hoạt động trong tổ chức được chứng nhận. Các yêu cầu xã hội của GRS dựa trên các nguyên tắc của tuyên bố ILO về nguyên tắc cơ bản và quyền tại nơi làm việc. Các quy ước và khuyến nghị của ILO rằng các địa chỉ cụ thể của GRS được liệt kê trong phụ lục 2. Trong mọi trường hợp, tiêu chuẩn lao động quốc tế, luật pháp quốc gia/địa phương hoặc yêu cầu GRS nghiêm ngặt nhất sẽ được áp dụng.
Để được GRS một cách chuyên nghiệp nhất vui lòng liên hệ đến số 
– Hotline: 098.3360.253

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon