Tư vấn ISO 17025 cho phòng thử nghiệm của bạn

Việc các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn hiện nay nhận được chứng nhận ISO 17025 được coi như một thành công lớn nhằm chứng minh năng lực của mình với khách hàng dịch vụ được công nhận quốc tế. Để nhận được chứng nhận này các phòng thử nghiệm cần lên kế hoạch xây dựng hệ thống bài bản theo các yêu cầu của tiêu chuẩn. KNA sẽ chia sẻ đến bạn các bước xây dựng hệ thống ISO 17025.

KHÁI QUÁT VỀ TƯ VẤN ISO 17025

Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành với các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN).

Bộ tiêu chuẩn này có đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: Đang áp dụng một hệ thống chất lượng; Có năng lực kỹ thuật, và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ Hoạt động công nhận PTN tại Việt Nam do Văn phòng Công nhận Chất lượng thực hiện (được gọi là công nhận PTN theo VILAS).

Việc các phòng thử nghiệm tham gia các hoạt động thuộc lĩnh vực đăng kiểm VILAS chính là một trong những hệ thống công nhận PTN quốc tế.

Những lĩnh vực công nhận PTN theo VILAS bao gồm:

– Lĩnh vực thử nghiệm cơ

– Lĩnh vực thử nghiệm hoá học

– Lĩnh vực hiệu chuẩn và đo lường

– Lĩnh vực thử nghiệm dược phẩm

– Lĩnh vực thử nghiệm điện – Điện tử

– Lĩnh vực thử nghiệm sinh học

– Lĩnh vực thử nghiệm xây dựng

– Lĩnh vực thử nghiệm không phá huỷ

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG THÀNH CÔNG ISO/IEC 17025

Để áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025, các phòng thử nghiệm cần  thực hiện đầy đủ các điều kiện sau:

 • Cam kết của lãnh đạo; Đây là công việc đầu tiên và tiên quyết để một hệ thống ISO 17025 thành công.
 • Sự tham gia của nhân viên: Để hệ thống được hoạt động trơn chu cần có sự tham gia tích cực củ các nhân viên thuộc phòng thử nghiệm và các bên liên quan.
 • Công nghệ hỗ trợ: ISO 17025 là tiêu chuẩn áp dụng cho PTN, tuy nhiên ở các đơn vị có công nghệ hiện đại hơn (thiết bị tiến tiến, ứng dụng công nghệ thông tin,..) thì việc áp dụng ISO 17025 sẽ được hoàn tất một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.
 • Cải tiến liên tục: các hành động cải tiến từng bước hay những hoạt động đổi mới đều mang lại lợi ích thiết thực nếu được thực hiện thường xuyên.
 • ISO/IEC 17025:2005 là yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories). ISO/IEC 17025:2005 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO (International Organization for Standardization) ban hành.

  Lợi ích của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

  • Nâng cao hình ảnh và chất lượng bên ngoài của phòng thí nghiệm
  • Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của phòng thí nghiệm 
  • Đảm bảo được độ chính xác khi thực hiện thí nghiệm, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
  • Tạo điều kiện để kết quả thử nghiệm/ thí nghiệm được thừa nhận song phương và đa phương

  Quy trình chứng nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

  Lựa chọn GOOD Việt Nam khách hàng sẽ được tư vấn về quy trình đánh giá để cấp chứng nhận ISO/IEC 17025

   1. Đánh giá khảo sát 
   2. Đào tạo về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 cho nhân sự 
   3. Đào tạo cách xây dựng văn bản của hệ thống tiêu chuẩn ISO/IEC 17025
   4. Hướng dẫn: xây đựng, áp dụng tài liệu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025
   5. Hướng dẫn thực hiện các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025
   6. Đào tạo đánh giá viên nội bộ
   7. Đánh giá xem xét hệ thống
   8. Hướng dẫn lập thủ tục đăng ký đánh giá chứng nhận
   9. Theo dõi đánh giá. hướng dẫn cải tiến, khắc phục

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon