Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 45001: 2018 là gì?

ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S), với hướng dẫn sử dụng, để cho phép tổ chức chủ động cải thiện hiệu suất OH&S của mình trong việc ngăn ngừa thương tích và sức khỏe kém. ISO 45001 nhằm áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào bất kể quy mô, loại hình và tính chất của tổ chức đó. ISO 45001 cho phép một tổ chức, thông qua hệ thống quản lý OH&S, tích hợp các khía cạnh khác của sức khỏe và an toàn, chẳng hạn như sức khỏe / phúc lợi của người lao động; tuy nhiên, cần lưu ý rằng một tổ chức có thể được yêu cầu bởi các yêu cầu pháp lý hiện hành cũng phải giải quyết các vấn đề như vậy.

chung-nhan-iso-45001

Hệ thống quản lý OH&S dựa trên chứng nhận ISO 45001 sẽ cho phép tổ chức cải thiện hiệu suất OH&S của mình bằng cách:

 • Phát triển và thực hiện chính sách OH&S và các mục tiêu OH&S
 • Thiết lập các quy trình có hệ thống xem xét “bối cảnh” của nó và có tính đến rủi ro và cơ hội cũng như các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác của nó
 • Xác định các mối nguy và rủi ro OH&S liên quan đến các hoạt động của nó; tìm cách loại bỏ chúng hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu các tác động tiềm ẩn của chúng
 • Thiết lập các biện pháp kiểm soát hoạt động để quản lý rủi ro OH&S cũng như các yêu cầu pháp lý và khác của nó
 • Nâng cao nhận thức về các rủi ro OH&S của nó
 • Đánh giá hiệu suất OH&S của nó và tìm cách cải thiện nó, thông qua việc thực hiện các hành động thích hợp
 • Đảm bảo người lao động đóng vai trò tích cực trong các vấn đề OH&S

Kết hợp, các biện pháp này sẽ đảm bảo rằng danh tiếng của một tổ chức như một nơi an toàn để làm việc sẽ được nâng cao và có thể có nhiều lợi ích trực tiếp hơn, chẳng hạn như:

 • Cải thiện khả năng đáp ứng các vấn đề tuân thủ quy định
 • Giảm chi phí tổng thể của các sự cố
 • Giảm thời gian chết và chi phí gián đoạn hoạt động
 • Giảm chi phí phí bảo hiểm
 • Giảm tỷ lệ vắng mặt và thay đổi nhân viên
 • Được công nhận vì đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế (từ đó có thể ảnh hưởng đến những khách hàng quan tâm đến trách nhiệm xã hội của họ)

Xem xét & Quyết định Chứng nhận bao gồm; cấp, từ chối, duy trì, gia hạn, đình chỉ, khôi phục, thu hồi chứng nhận hoặc mở rộng, giảm phạm vi chứng nhận.

Sau khi ISO 45001 được phát hành, Chứng chỉ sẽ kéo dài trong ba năm và phải được đánh giá bắt buộc hàng năm để đảm bảo rằng bạn tuân thủ. Vào cuối ba năm, bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành đánh giá đánh giá lại để được chứng nhận lại theo tiêu chuẩn.

Câu trả lời đơn giản là tất cả các tổ chức. Miễn là tổ chức của bạn có những người làm việc thay mặt tổ chức hoặc những người có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức, thì việc sử dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống để quản lý sức khỏe và an toàn sẽ mang lại lợi ích cho tổ chức. Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng như nhau cho các hoạt động nhỏ có rủi ro thấp cũng như các tổ chức lớn và phức tạp có rủi ro cao. Mặc dù tiêu chuẩn yêu cầu các rủi ro OH&S phải được giải quyết và kiểm soát, nhưng nó cũng áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với chính hệ thống quản lý OH&S, để đảm bảo a) rằng hệ thống này có hiệu quả và b) được cải tiến để đáp ứng “bối cảnh” luôn thay đổi của tổ chức. Cách tiếp cận dựa trên rủi ro này phù hợp với cách tổ chức quản lý các rủi ro “kinh doanh” khác và do đó khuyến khích việc tích hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn vào các quy trình quản lý tổng thể của tổ chức.

Công nhận là quá trình mà tổ chức chứng nhận được công nhận để cung cấp dịch vụ chứng nhận. Để được công nhận, Châu Âu chứng nhận bắt buộc phải thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng được đánh giá bởi Cơ quan có thẩm quyền độc lập (Cơ quan công nhận quốc gia Ireland) để xác định rằng hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Chứng nhận Châu Âu được đánh giá hàng năm để đảm bảo các dịch vụ của mình đáp ứng các yêu cầu chính xác của các tiêu chuẩn công nhận liên quan. ISO 45001: 2018 được INAB (Cơ quan Công nhận Quốc gia Ireland) & Công nhận UKAS công nhận.

Xem thêm: https://g.page/chung-nhan-iso-14001-knacert

 

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon