Hệ thống Quản lý Môi trường theo ISO 14001:2015

BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14001 LÀ GÌ ?
 
ISO 14001 là một bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường, được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO). Bộ tiêu chuẩn này được thiết kế để giúp các tổ chức hiểu và quản lý các tác động của hoạt động kinh doanh của họ đến môi trường.
 
ISO 14001 cung cấp khung pháp lý và các hướng dẫn để các tổ chức có thể đạt được mục tiêu bảo vệ môi trường của mình bằng cách:
 
Xác định và đánh giá các tác động của hoạt động kinh doanh đến môi trường.
 
Thực hiện các biện pháp để giảm tác động này và phát triển các kế hoạch cho sự cải thiện liên tục.
 
Đảm bảo rằng hoạt động của tổ chức tuân thủ các quy định và các yêu cầu pháp luật về môi trường.
 
Việc tuân thủ bộ tiêu chuẩn ISO 14001 có thể giúp các tổ chức tăng cường danh tiếng, tăng tính cạnh tranh và giảm rủi ro môi trường và pháp lý. Nó cũng giúp cho các tổ chức đóng vai trò xã hội trách nhiệm và đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.
 
ISO 14001 CÓ PHẢI BAO GỒM ISO 9001 KHÔNG BẠN ?
 
ISO 14001 và ISO 9001 là hai bộ tiêu chuẩn khác nhau, tuy nhiên chúng có mối liên hệ chặt chẽ và có thể được triển khai cùng nhau để đạt được lợi ích tối đa cho tổ chức.
 
Bộ tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001 tập trung vào quản lý môi trường, trong khi ISO 9001 tập trung vào quản lý chất lượng. Tuy nhiên, cả hai tiêu chuẩn đều chú trọng đến việc quản lý quy trình và cải thiện liên tục, điều này có nghĩa là các tổ chức có thể áp dụng các nguyên tắc và phương pháp từ ISO 9001 để hỗ trợ triển khai ISO 14001.
 
Ngoài ra, ISO 14001 và ISO 9001 đều tuân theo cùng một cấu trúc chung, gọi là “High-Level Structure” (HLS), điều này giúp các tổ chức triển khai các tiêu chuẩn một cách dễ dàng hơn khi áp dụng cả hai tiêu chuẩn.
 
Tóm lại, ISO 14001 và ISO 9001 là hai bộ tiêu chuẩn khác nhau, nhưng có thể được triển khai cùng nhau để đạt được lợi ích tối đa cho tổ chức.
 
BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14001 NÀY CÓ BAO NHIÊU ĐIỀU KHOẢN ?
 
Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 gồm có 10 điều khoản chính, được đánh số từ 4 đến 10, bao gồm:
 
Nguyên tắc quản lý môi trường
 
Lập kế hoạch
 
Thực hiện và hoạt động
 
Kiểm soát vận hành và hoạt động
 
Đánh giá hiệu quả
 
Cải tiến liên tục
 
Phương pháp đánh giá và xác nhận
 
Các điều khoản này cung cấp khung pháp lý và hướng dẫn để các tổ chức thiết lập và triển khai hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. Các điều khoản này tập trung vào việc đánh giá và quản lý các tác động của hoạt động kinh doanh đến môi trường, và xây dựng các kế hoạch để giảm thiểu tác động này và đảm bảo tuân thủ các quy định và yêu cầu pháp luật liên quan đến môi trường.
 
QUY TRÌNH LÀM GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015
 
Quá trình làm giấy chứng nhận ISO 14001:2015 bao gồm các bước chính sau đây:
 
Đánh giá năng lực: Tổ chức lựa chọn một tổ chức chứng nhận phù hợp để đánh giá năng lực của họ về quản lý môi trường và tiến hành việc khảo sát ban đầu.
 
Lập kế hoạch: Tổ chức lên kế hoạch chuẩn bị cho việc áp dụng các yêu cầu của ISO 14001 và xác định các hoạt động và tài nguyên cần thiết.
 
Triển khai: Tổ chức bắt đầu triển khai hệ thống quản lý môi trường và đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được thực hiện đầy đủ và hiệu quả.
 
Nội bộ xác nhận: Tổ chức tiến hành nội bộ xác nhận hệ thống quản lý môi trường của mình để đảm bảo rằng nó đáp ứng cá
 
KNA CERT cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ tận tâm và nỗ lực vì sự phát triển Bền vững & Thịnh vượng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó KNA CERT có Tích hợp đa dạng dịch vụ nhằm giảm Chi phí & tăng tiện ích. Chuyên gia + 5 năm kinh nghiệm trong nghề. Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành người đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp bạn.
 
– Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 100000
 
– EmaiL: salemanager@knacert.com
 
– Hotline: 0932211786
 

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon