Hệ thống quản lý ISO 26000

ISO 26000: 2010 cung cấp hướng dẫn cho tất cả các loại tổ chức, bất kể quy mô hoặc vị trí của họ, về: các khái niệm, thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến trách nhiệm xã hội; bối cảnh, xu hướng và đặc điểm của trách nhiệm xã hội; các nguyên tắc và thực hành liên quan đến trách nhiệm xã hội; các môn học cốt lõi và các vấn đề của trách nhiệm xã hội; tích hợp, thực hiện và thúc đẩy hành vi có trách nhiệm với xã hội trong toàn tổ chức và thông qua các chính sách và thực tiễn của tổ chức, trong phạm vi ảnh hưởng của tổ chức; xác định và tham gia với các bên liên quan; và truyền đạt các cam kết, kết quả hoạt động và các thông tin khác liên quan đến trách nhiệm xã hội.

ISO 26000: 2010 nhằm hỗ trợ các tổ chức đóng góp vào sự phát triển bền vững. Nó nhằm khuyến khích họ vượt ra ngoài việc tuân thủ pháp luật, thừa nhận rằng tuân thủ pháp luật là nghĩa vụ cơ bản của bất kỳ tổ chức nào và là một phần thiết yếu của trách nhiệm xã hội của họ. Nó nhằm thúc đẩy sự hiểu biết chung trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội, và bổ sung cho các công cụ và sáng kiến khác về trách nhiệm xã hội, chứ không phải để thay thế chúng.

ISO 26000 được phát triển bởi một nhóm làm việc gồm khoảng 500 chuyên gia. Sau khi công bố tiêu chuẩn này, nhóm làm việc đã bị giải tán.

Các tài liệu hỗ trợ việc thực hiện chứng nhân ISO 26000: Giao thức Truyền thông – Mô tả các thuật ngữ thích hợp mà các tổ chức có thể sử dụng để truyền đạt việc sử dụng ISO 26000 của họ. Tài liệu đào tạo cơ bản ISO 26000 dưới dạng PowerPoint và hướng dẫn giao thức đào tạo. Các tài liệu liên kết ISO 26000 với Hướng dẫn của OECD cho các doanh nghiệp đa quốc gia và Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc (Các mục tiêu phát triển bền vững)

Khi áp dụng ISO 26000: 2010, một tổ chức nên cân nhắc sự đa dạng về xã hội, môi trường, luật pháp, văn hóa, chính trị và tổ chức, cũng như sự khác biệt về điều kiện kinh tế, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực hành vi quốc tế.

ISO 26000: 2010 không phải là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý. Nó không nhằm mục đích hoặc thích hợp cho các mục đích chứng nhận hoặc sử dụng theo quy định hoặc hợp đồng. Bất kỳ đề nghị chứng nhận hoặc tuyên bố được chứng nhận nào đối với ISO 26000 sẽ là sự trình bày sai mục đích và mục đích và sử dụng sai ISO 26000: 2010. Vì ISO 26000: 2010 không có các yêu cầu nên bất kỳ chứng nhận nào như vậy sẽ không phải là một minh chứng về sự phù hợp với ISO 26000: 2010.

ISO 26000: 2010 nhằm cung cấp cho các tổ chức hướng dẫn liên quan đến trách nhiệm xã hội và có thể được sử dụng như một phần của các hoạt động chính sách công. Tuy nhiên, đối với các mục đích của Hiệp định Marrakech thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nó không được coi là một “tiêu chuẩn quốc tế”, “hướng dẫn” hay “khuyến nghị”, cũng không nhằm cung cấp cơ sở cho bất kỳ cho rằng một biện pháp phù hợp với các nghĩa vụ của WTO. Hơn nữa, nó không nhằm mục đích cung cấp cơ sở cho các hành động pháp lý, khiếu nại, bào chữa hoặc các tuyên bố khác trong bất kỳ thủ tục quốc tế, trong nước hoặc các thủ tục khác, cũng không nhằm mục đích được coi là bằng chứng về sự phát triển của luật tục quốc tế.

ISO 26000: 2010 không nhằm mục đích ngăn cản sự phát triển của các tiêu chuẩn quốc gia cụ thể hơn, khắt khe hơn hoặc thuộc một loại khác.

ISO 26000: Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội yêu cầu người sử dụng báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm xã hội của họ cho các bên liên quan bị ảnh hưởng trong các khoảng thời gian thích hợp. Tiêu chuẩn gợi ý rằng báo cáo nên bao gồm:

Thông tin về mục tiêu và kết quả của các hoạt động về các chủ đề chính và các vấn đề liên quan đến trách nhiệm xã hội

Làm thế nào và khi nào các bên liên quan tham gia vào báo cáo. Một bức tranh công bằng và đầy đủ về hiệu suất, bao gồm cả những thành tựu và thiếu sót, và cách giải quyết những thiếu sót. ISO 26000 gợi ý rằng độ tin cậy của các báo cáo sẽ được nâng cao bằng cách đề cập đến việc tuân thủ các hướng dẫn báo cáo của một tổ chức bên ngoài.

Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI), một tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập để phát triển và quản lý khuôn khổ báo cáo bền vững, đã xuất bản một tài liệu hướng dẫn có tên GRI G4. Tài liệu cung cấp hỗ trợ cho các tổ chức muốn sử dụng các hướng dẫn GRI làm khuôn khổ báo cáo cho việc triển khai ISO 26000 của họ.

Một tổ chức phi chính phủ khác, CSRWire, cung cấp Báo cáo CSR & Bền vững, một tập hợp các báo cáo về tính bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội và môi trường hiện tại và trong quá khứ, cũng như thông cáo báo chí đi kèm với báo cáo.

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon