Hệ thống quản lý chất lượng ISO 17025 và các yêu cầu cho phòng thử nghiệm

So với bộ tiêu chuẩn ISO 17025 phiên bản 2005 thì phiên bản mới này có nhiều cải tiến ưu việt hơn về năng lực của phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn bao gồm cả việc lấy mẫu. Bộ tiêu chuẩn này đề cập đến việc một phòng thử nghiệm cơ bản cần phải có được một yêu cầu đảm bảo theo các yêu cầu trong tiêu chuẩn mới trong việc xây dựng và vận hành phòng thử nghiệm.

hệ thống quản lý chất lượng iso 17025

 
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức thực hiện việc thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn. Các tổ chức này bao gồm, ví dụ như các PTN bên thứ nhất, bên thứ hai, bên thứ ba và các PTN mà việc thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn là một phần của hoạt động giám định và chứng nhận sản phẩm.
 
Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các PTN không phụ thuộc vào số lượng nhân viên hay phạm vi hoạt động thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn. Khi một PTN không thực hiện một hoặc nhiều hoạt động được quy định trong tiêu chuẩn này, như lấy mẫu và thiết kế/phát triển các phương pháp mới, thì không cần áp dụng các yêu cầu thuộc các điều đó.
Các chú thích được đưa ra để làm rõ nội dung, các ví dụ và hướng dẫn. Chú thích này không phải là các yêu cầu và không tạo thành một phần của tiêu chuẩn này.
 
Tiêu chuẩn này sử dụng cho các PTN trong việc phát triển hệ thống quản lý cho các hoạt động chất lượng, hành chính và kỹ thuật. Khách hàng của PTN, cơ quan có thẩm quyền và các tổ chức công nhận cũng có thể sử dụng tiêu chuẩn này để xác nhận hoặc thừa nhận năng lực của các PTN. Tiêu chuẩn này không được sử dụng với mục đích làm cơ sở chuẩn mực cho việc chứng nhận PTN.

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN ISO 17025:2017 

Tiền đề cho sản phẩm có chất lượng:

Một hệ thống được quản lý tốt bằng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 sẽ giúp tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt nhất ra thị trường. Ngoài ra còn có:

  • ISO 17025 tạo điều kiện định hướng các hoạt động theo quá trình.
  • ISO 17025 giúp tổ chức/ doanh nghiệp quản lý hoạt động PTN của mình một cách chặt chẽ và có hệ thống.
  • ISO 17025 hoạt động tốt sẽ giúp giúp giảm thiểu các chi phí phát sinh sau kiểm tra
  • ISO 17025 giúp cải tiến liên tục hệ thống PTN và cải tiến liên tục kỹ thuật, năng suất, chất lượng.

Tăng năng suất làm ra sản phẩm và giảm tối đa giá thành sản phẩm:

  • Bộ tiêu chuẩn ISO 17025 giúp cung cấp cho tổ chức các phương tiện giúp thực hiện công việc đúng ngay từ đầu và tư duy dự trên rủi ro nên giảm thiểu tối đa khối lượng công việc làm lại.
  • Tiêu chuẩn ISO 17025 sẽ giúp các bạn kiểm soát được chi phí sai hỏng từ đó giúp giảm tối đa những lãng phí về thời gian, nguyên vật liệu, nhân lực và tiền bạc.
  • ISO 17025 giúp giảm được chi phí kiểm tra cho cả Doanh nghiệp và khách hàng.

Giúp Doanh Nghiệp gia tăng lợi thế cạnh tranh:

Khi Doanh Nghiệp áp dụng thành công Hệ thống ISO 17025 sẽ giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh cho phòng thử nghiệm của mình và chứng minh cho khách hàng sản phẩm của Doanh nghiệp phù hợp với chất lượng mà họ cam kết.

Với hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 17025 sẽ giúp các phòng thử nghiẹm quản lý nguồn lực hiệu quả, giám sát chặt chẽ các công việc kiểm thử của mình một cách khoa học hơn.

 Các câu hỏi về tiêu chuẩn ISO 17025:2017

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon