Sedex Smeta giúp hạn chế rủi ro vi phạm

Sedex SMETA là tiêu chuẩn của hầu hết khách hàng trên tất cả các Châu lục, với sự tham gia dễ dàng và đánh giá không phân loại giúp các đối tác dễ dàng chấp nhận kết quả hơn.

Sedex là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với mục đích hoạt động để thúc đẩy sự đổi mới về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cho đến nay Sedex là một hiệp hội hợp tác lớn, đã phát triển lên hơn 27.000 thành viên, 23 lĩnh vực và có mặt tại hơn 150 quốc gia. Lý do tại sao số lượng thành viên đang tăng nhanh chóng trong mạng lưới Sedex là nó dễ dàng để đăng ký thành viên và chi phí thấp. Vui lòng tham khảo các bước đăng ký thành viên Sedex

Khi trở thành thành viên của Sedex, doanh nghiệp có thể tải lên, chia sẻ và quản lý cơ sở dữ liệu trực tuyến với các đối tác kinh doanh trong hệ thống này. Sedex SMETA có 2 phiên bản (Doanh nghiệp có thể chọn 1 trong 2 phiên bản để áp dụng)

Sedex SMETA 2 trụ (2 trụ) bao gồm

Mã cơ sở ETI: Các tiêu chuẩn mà nhà máy phải đáp ứng là tất cả các yêu cầu trong mã cơ sở ETI (Mã cơ sở sáng kiến thương mại đạo đức) bao gồm các tiêu chí trong: Lĩnh vực lao động (Lao động). Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp (OHS). Các phần khác của SMETA. Nhân quyền theo UNGP. Hệ thống quản lý và triển khai. Tuyển dụng có trách nhiệm. Quyền làm việc và việc làm của người nhập cư. Hợp đồng phụ và làm việc tại nhà

Sau khi doanh nghiệp áp dụng và làm theo đào tạo hướng dẫn áp dụng Sedex Smeta của các chuyên gia, Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn SMETA khi đáp ứng các điều kiện sau:

Tiêu chuẩn lao động (không sử dụng lao động chưa đủ tuổi …). Sức khỏe và An toàn (sức khỏe người lao động và an toàn trong quá trình sản xuất, môi trường làm việc của người lao động, v.v.). Môi trường (xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, v.v.). Đạo đức kinh doanh.. Theo tiêu chuẩn SMETA, doanh nghiệp cần đảm bảo môi trường làm việc theo quy định của pháp luật về vệ sinh môi trường. Doanh nghiệp có khả năng chứng minh tính hợp pháp trong các vấn đề môi trường. Nguồn nước sử dụng. Quy trình xử lý nước và chất thải trong sản xuất bao bì … Hiểu đầy đủ các tiêu chuẩn môi trường cho các sản phẩm của mình. Xây dựng chính sách môi trường. Nhận thức được tác động của môi trường đến quá trình hoàn thiện sản phẩm. Thường xuyên kiểm soát và ghi chép đầy đủ việc giám sát tác động của doanh nghiệp đối với môi trường (nước, chất thải, v.v.) Thường xuyên cải thiện chất lượng môi trường bằng các biện pháp tích cực.

Có đầy đủ giấy chứng nhận vệ sinh môi trường. Chỉ định cá nhân chịu trách nhiệm điều phối và giám sát vệ sinh môi trường làm việc. Theo tiêu chuẩn của SMETA, không có hành vi tham nhũng, hối lộ hoặc gian lận trong kinh doanh trong doanh nghiệp. Đáp ứng các yêu cầu pháp lý tối thiểu về luật chống tham nhũng, hối lộ và gian lận trong kinh doanh. Có hệ thống pháp luật chứng minh doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc luật chống tham nhũng, hối lộ và gian lận trong kinh doanh. Xây dựng chính sách về đạo đức kinh doanh. Chỉ định cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp.

Khi các doanh nghiệp áp dụng thành công theo đào tạo hướng dẫn áp dụng Sedex Smeta thì các doanh nghiệp nhận được rất nhiều lợi ích. Nâng cao vị thế thương hiệu: SMETA bao gồm các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội nên dễ dàng lấy được thiện cảm từ khách hàng thông qua sản phẩm họ sử dụng. Từ đó nâng cao vị thế thương hiệu và tăng khả năng cạnh tranh. SMETA được áp dụng như một nền tảng tin cậy để đạt được các thỏa thuận hoặc ký kết với nhiều đối tác mới. Cơ hội đưa doanh nghiệp mở rộng thị trường tìm kiếm lợi nhuận.

Hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật: Vi phạm vệ sinh đối với sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt là những doanh nghiệp có đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của sản phẩm.

Thúc đẩy sự cống hiến của nhân viên: SMETA hướng đến sự an toàn và lợi ích tốt đẹp của nhân viên. Nó giống như một cam kết hành động tử tế đối với nhân viên. Đây là động lực để người lao động cống hiến hết mình vì hướng đi của doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon