QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

Chứng nhận ISO 14001:2015  là bộ tiêu chuẩn quản lý môi trường được xây dựng nhằm xác định, kiểm soát và quản lý các khía cạnh liên quan đến môi trường trong ngành công nghiệp và thương mại.

Chứng nhận ISO 14001:2015 có tầm quan trọng đặc biệt với mọi loại hình tổ chức: kinh doanh, trường học, bệnh viện, các đơn vị xây dựng,… Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được tại các tổ chức sản xuất và dịch vụ, với các tổ chức kinh doanh cũng như phi lợi nhuận.

Quy trình cấp chứng nhận ISO 14001

Tùy từng Tổ chức chứng nhận quy trình các bước thực hiện có thể khác nhau ở một vài bước, nhưng chung quy lại các Tổ chức chứng nhận tuân thủ các quy trình sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận. KNA tiếp nhận và trao đổi thông tin về đề nghị đăng kí chứng nhận ISO 14001:2015 của khách hàng.

Bước 2: Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1

– Giai đoạn 1: Đánh giá sơ bộ tài liệu, xem xét sự phù hợp của tài liệu, quy trình áp dụng hiện tại của doanh nghiệp

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2

– Giai đoạn 2: KNA đánh giá chính thức tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp nhằm xem xét sự phù hợp của Hệ thống quản lý hiện tại của doanh nghiệp đối với các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 14001

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý.

Dựa trên kết quả đánh giá, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015. Trong chứng nhận doanh nghiệp nhận được sẽ ghi rõ phạm vi chứng nhận, thời hạn hiệu lực và số hiệu chứng chỉ.

Bước 6: Giám sát định kỳ, duy trì chứng nhận. Giấy chứng nhận ISO 14001:2015 sẽ có giá trị trong vòng 3 năm. Doanh nghiệp sẽ phải thực hiện đánh giá định kỳ tối thiểu mỗi năm một lần.

Khi doanh nghiệp áp dụng thành công chứng nhận sẽ nhận được nhiều lợi ích của chứng nhận ISO 14001: 2015

Về mặt quản lý môi trường:  Công tác quản lý môi trường được chuẩn hóa chuyên nghiệp và toàn diện. Chủ động kiểm soát, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về môi trường. Phòng ngừa rủi ro, tổn thất từ các sự cố môi trường. Nâng cao nhận thức về  môi trường đối với cán bộ công nhân viên.

Về mặt Pháp lý: Chứng nhận ISO 14001 tạo niềm tin cho các cơ quan quản lý về việc tuân thủ pháp luật về môi trường của Doanh nghiệp. Đối với một số lĩnh vực, trong đó có ngành xây dựng chứng nhận ISO 14001 là việc tuân thủ theo yêu cầu bắt buộc của pháp luật. Chứng chỉ ISO 14001 gần như là một chứng chỉ bắt buộc khi doanh nghiệp của bạn muốn là đối tác của các các doanh nghiệp nước ngoài…vì đối với họ môi trường là vấn đề quan tâm hàng đầu. Tạo thiện cảm đối với khách hàng, và dân cư xung quanh, tránh được các khiếu nại về môi trường.

Về mặt kinh tế: Tạo cơ sở dữ liệu để tính toán giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu và năng lượng đầu vào, Góp phần nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất, dịch vụ. Giảm thiểu lượng rác thải tạo ra và chi phí xử lý. Tái sử dụng các nguồn lực/tài nguyên. Tránh các khoản tiền phạt về vi phạm yêu cầu pháp luật về môi trường. Giảm thiểu chi phí đóng thuế môi trường. Hiệu quả sử dụng nhân lực cao hơn nhờ sức khoẻ được đảm bảo trong môi trường làm việc an toàn. Giảm tổn thất kinh tế khi có rủi ro và hoặc tai nạn xảy ra.

ISO 14001 là một phần của chuỗi các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý môi trường áp dụng cho tất cả các tổ chức kinh doanh ở bất kỳ đâu. Được xây dựng trên nguyên tắc Kế hoạch – Làm – Kiểm tra – Hành động.

Phiên bản ISO 14001: 2015 quy định các yêu cầu quan trọng nhất để xác định, kiểm soát và giám sát các khía cạnh môi trường của tổ chức doanh nghiệp, bao gồm các phương pháp quản lý và cải tiến toàn bộ hệ thống. ISO 14001: 2015 mang lại niềm tin cho khách hàng, nhà đầu tư, công chúng và cộng đồng bằng cách thể hiện cam kết của tổ chức về trách nhiệm môi trường; Cải thiện kiểm soát chi phí thông qua tiết kiệm nguyên liệu đầu vào và tài nguyên năng lượng; Giảm rủi ro và nghĩa vụ phát sinh, do đó giảm chi phí bảo hiểm; Tạo tiền đề để được cấp phép kinh doanh trong nước.

Xem thêm: https://g.page/chung-nhan-iso-14001-knacert

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon