Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đạt chuẩn ISO 17025 là gì?

Phòng thử nghiệm có vai trò xác định các đặc tính của một sản phẩm, mặt hàng để đánh giá được sự phù hợp. 

Ví dụ: Tại phòng thử nghiệm sẽ thử nghiệm mẫu ngũ cốc. Các đặc tính được đánh giá sẽ là: liều lượng thuốc trừ sâu có đáp ứng các  giới hạn theo quy định hay không. Mặt khác các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn sẽ so sánh một dụng cu đo có độ chính xác chưa biết với một trong những độ chính xác ta đã biết. 

tiêu chuẩn iso 17025

Quy trình nhận để nhận chứng nhận ISO/IEC  17025

Để nhận được chứng nhận ISO/IEC 17025 doanh nghiệp cần lưu ý những bước sau:

 

BƯỚC 1: THỰC HIỆN THIẾT LẬP NHÓM ĐÁNH GIÁ:

G – GLOBAL sẽ có trách nhiệm tư vấn cho doanh nghiệp về: 

 • Nhân sự, chức năng nhiệm vụ của nhóm thực hiện đánh giá và của từng nhân sự
 • Lựa chọn và phân bổ Phụ trách kỹ thuật, Quản lý chất lượng cho PTN 

BƯỚC 2: ĐÀO TẠO 

 • Đào tạo phổ biến khái niệm về chứng nhận PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Việc thực hiện tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 có lợi ích như thế nào. Cùng với các yếu tố cơ bản của Hệ thống quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. 
 • Đánh giá, ước lượng rủi ro, độ không đả bảo trong thí nghiệm điện
 • Liên kết chuẩn trong khi đo lường

BƯỚC 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PTN

Đánh giá thực trạng hiện tại của PTN nhầm tìm hiểu hoạt động của PTN. Tình trạng thiết bị thử nghiệm, điều kiện môi trường, nhân sự, các phương pháp thử,..

Các kết quả đánh giá chính là cơ sở quyết định các chỉ tiêu thử nghiệm đã đủ điều kiện để được công nhận theo chỉ tiêu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

Mục đích của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

 • Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 là tiêu chuẩn đưa ra qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm hay phòng hiệu chuẩn.
 • Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 giúp cho các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn chứng minh được rằng mình có đủ năng lực về kỹ thuật và tổ chức quản lý, hoạt động một cách hiệu quả và có thể cung cấp các kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn có giá trị về kỹ thuật và có độ tin cậy cao.
 • Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 sẽ tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn và các tổ chức khác nhằm hổ trợ cho việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm về việc thống nhất hóa các chuẩn mực và các thủ tục.
 • Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 được ra đời chính là tiền đề cho việc thừa nhẫn lẫn nhau, song phương hoặc đa phương về kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn để tránh kiểm tra hai lần hoặc nhiều lần tiến đến chỉ cần kiểm tra một lần, cấp một giấy chứng nhận và được chấp nhận ở mọi quốc gia.

Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 17025

 • Các yêu cầu về quản lý
 • Các yêu cầu về kỹ thuật

LỢI ÍCH

 • Nâng cao hình ảnh và uy tín của phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn;
 • Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý chất lượng của phòng thử nghiệm;
 • Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn theo các tiêu chuẩn phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn;
 • Tạo điều kiện để kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn được thừa nhận song phương, đa phương;
 • Hội nhập hoạt động công nhận phòng thử nghiệm của Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế.
 
SPS CERT cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ tận tâm và nỗ lực vì sự phát triển Bền vững & Thịnh vượng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó SPS có Tích hợp đa dạng dịch vụ nhằm giảm Chi phí & tăng tiện ích. Chuyên gia + 5 năm kinh nghiệm trong nghề. Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành người đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp bạn. 
– Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 
– EmaiL: sales@sps.org.vn 
– Hotline: 0969.555.610 
– website: https://sps.org.vn/gioi-thieu.html 
– Maps: https://goo.gl/maps/1vBeG6HCYtAGuvNq8
 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon