Nội dung của ISO 14001 là gì ?

ISO 14001 là gì? Tại sao rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức áp dụng tiêu chuẩn này vào hệ thống quản lý của mình? Trong bài viết dưới đây, SPS CERT sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO 14001 này nhé.

Lịch sử hình thành ISO 14001

Sự phát triển của kinh tế xã hội đã dẫn đến việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Do đó các yếu tố tài nguyên, biến đổi khí hậu, hệ sinh thái và đa dạng sinh học đang được quan tâm. Điều này dẫn đến việc cần có hệ thống quản lý để phát triển bền vững nhân tố môi trường.

Nội dung của ISO 14001 là gì ?

ISO 14001:2015 không yêu cầu cụ thể đối với các hệ thống quản lý khác, chẳng hạn như đối với chất lượng, sức khỏe nghề nghiệp, an toàn, năng lượng, quản lý tài chính. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này cho phép một tổ chức sử dụng dựa trên quản lý rủi ro để tích hợp với hệ thống quản lý khác.

Các điều khoản ISO 14001 là gì ?

 • Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn quốc tế này đưa ra các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường mà tổ chức sử dụng để nâng cao hoạt động môi trường của mình.
 • Tài liệu viện dẫn
 • Thuật ngữ và định nghĩa
 • Bối cảnh của tổ chức: Tổ chức phải xác định các vấn đề bên trong và bên ngoài có liên quan đến khả năng đạt được các kết quả dự kiến của hệ thống quản lý môi trường.
 • Sự lãnh đạo: Lãnh đạo cao nhất phải thể hiện vai trò lãnh đạo và cam kết tôn trọng hệ thống quản lý môi trường
 • Tính hoạch định: Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì các quá trình cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của chứng nhận ISO 14001
 • Sự hỗ trợ: Tổ chức phải xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết nhằm thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.
 • Sự điều hành: Tổ chức phải thiết lập, triển khai và kiểm soát và duy trì các quá trình cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường
 • Đánh giá kết quả hoạt động: Tổ chức phải giám sát, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động môi trường của tổ chức mình
 • Cải tiến: Tổ chức phải xác định các cơ hội cho cải tiến và tiến hành các hành động cần thiết để đạt được kết quả dự kiến của hệ thống quản lý môi trường

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn ISO 14001 hướng tới mọi loại hình tổ chức: kinh doanh, trường học, bệnh viện, các tổ chức phi lợi nhuận…có mong muốn thực hiện hoặc cải tiến hệ thống quản lý môi trường của mình. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được tại các tổ chức sản xuất và dịch vụ, với các tổ chức kinh doanh cũng như phi lợi nhuận.

Yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Cơ sở cho việc tiếp cận cơ bản một hệ thống quản lý môi trường được thành lập dựa trên khái niệm của mô hình hoạch định-thực hiện-kiểm tra-hành động (PDCA). 

Mô hình PDCA cung cấp một quá trình lặp đi lặp lại cho các tổ chức sử dụng nhằm đạt được sự cải tiến liên tục. Mô hình PDCA được mô tả ngắn gọn mô hình như sau:

– Hoạch định: thiết lập các mục tiêu môi trường và các quá trình cần thiết để đạt được các kết quả phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức.

– Thực hiện: thực hiện các quá trình theo hoạch định.

– Kiểm tra: theo dõi và đo lường các quá trình dựa trên chính sách môi trường, bao gồm cả các cam kết, các mục tiêu về môi trường và chuẩn mực hoạt động của tổ chức, và báo cáo các kết quả.

– Hành động: thực hiện các hành động nhằm cải tiến liên tục.

LỢI ÍCH

a) Về quản lý:

 • Giúp tổ chức/doanh nghiệp xác định và quản lý các vấn đề môi trường một cách toàn diện;
 • Chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về môi trường;
 • Phòng ngừa rủi ro, tổn thất từ các sự cố về môi trường.

b) Về tạo dựng thương hiệu:

 • Nâng cao hình ảnh của tổ chức/doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và cộng đồng;
 • Giành được ưu thế trong cạnh tranh khi ngày càng có nhiều công ty, tập đoàn yêu cầu hoặc ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000.

c) Về tài chính:

 • Tiết kiệm chi phí sản xuất do quản lý và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả;

Ý nào sau đây đúng nhất về đối tượng áp dụng ISO 14001:2015?

 1. Áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 2. Áp dụng với tất cả doanh nghiệp tại Việt Nam, không phân biệt về quy mô, không phân biệt về loại hình.
 3. Áp dụng với tất cả tổ chức tại Việt Nam và thế giới, không phân biệt về quy mô, không phân biệt về loại hình.
 4. Áp dụng với tất cả tổ chức không phân biệt về loại hình, không phân biệt về quy mô hay dịch vụ, sản phẩm cung cấp.
SPS CERT cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ tận tâm và nỗ lực vì sự phát triển Bền vững & Thịnh vượng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó SPS có Tích hợp đa dạng dịch vụ nhằm giảm Chi phí & tăng tiện ích. Chuyên gia + 5 năm kinh nghiệm trong nghề. Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành người đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp bạn. 
– Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 
– EmaiL: sales@sps.org.vn 
– Hotline: 0969.555.610 
– website: https://sps.org.vn/gioi-thieu.html 
– Maps: https://goo.gl/maps/1vBeG6HCYtAGuvNq8

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon