Kết quả từ việc áp dụng ISO 9001 tại tỉnh Hải Dương

Để giúp cung cấp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hiện đang được áp dụng tại tỉnh Hải Dương đã giúp mang lại những hiệu quả cực tích cực cũng như nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ hành chính công.

xem thêm: Liên hệ dịch vụ chứng nhận ISO 14001:2015 cho Doanh Nghiệp

Từ năm 2011 cho đến nay Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) giúp ủy ban nhân dân tỉnh đó sẽ ban hành quyết định triển khai áp dụng ISO cho tất cả các cơ quan hành chính nhà nước , áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh giai đoạn 2014-2020.

Mục tiêu của việc xây dựng nền hành chính hiện đại này theo hướng công khai và minh bạch cũng như có kế hoạch đặt mục tiêu cho tất cả các cơ quan hành chính nhà nước toàn tỉnh. áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào các hoạt động của cơ quan.

Tính đến nay sau hơn 10 năm triển khai bộ tiêu chuản này hầu hết 100% các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện xã đã xây dựng cơ bản thành công bộ tiêu chuẩn ISO 9001. 157 cơ quan, địa phương đã chuyển đổi HTQLCL từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn phiên bản thứ 5 là TCVN ISO 9001:2015, đạt 55,87%.

Với những điểm cái tiến của ISO 9001:2015 so với các bộ tiêu chuẩn cũ thì có đi kèm thêm vào đó là những cải tiến mới hơn giúp giảm thiểu tác động tiêu cực và tận dụng tối đa cơ hội khi nó xuất hiện. Để đồng bộ, Sở KHCN đang hỗ trợ các đơn vị, địa phương còn lại hoàn thành chuyển đổi sang phiên bản ISO 9001:2015 trong năm 2020.

chứng nhận ISO 22000:2018

Việc áp dụng TCVN ISO 9001 đã tăng cường hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại Hải Dương. Ảnh minh họa

Đi đầu trong áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008, Sở KHCN sớm xây dựng và thực hiện các quy trình tác nghiệp giúp thủ trưởng cơ quan và cán bộ nắm chắc các nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo quá trình. Cụ thể, quy trình tác nghiệp được xây dựng theo hướng phân quyền rõ cho từng cá nhân. Lãnh đạo cơ quan dễ dàng kiểm tra, theo dõi tiến độ, kết quả công việc của từng bộ phận, cá nhân. Hồ sơ, công văn của cơ quan được thu thập, xử lý, sắp xếp và lưu trữ khoa học để tra cứu thuận tiện.

Nhờ có hệ thống trơn tru và phát huy tốt các hoạt động quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Theo thống kê có 247 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong đó có 185 hồ sơ (chiếm 74,89%) đã đăng kí kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của nhóm 2 nhập khẩu. Các nội dung khác như tiếp nhận phản hồi, kiến nghị, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính cũng được xây dựng thành từng quy trình, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc.

Đánh giá tại các cơ quan hành chính trong tỉnh, hiệu quả của việc duy trì áp dụng HTQLCL và được chứng nhận ISO 9001:2015 đã có tác động tích cực đến công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công. Chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các cơ quan được cải thiện, năm 2018 chỉ số của đơn vị hoàn thành nhiệm vụ thấp nhất là 80,59 thì năm 2019 con số này là 85,42 (đối với các sở, ngành). Năm 2019, Hải Dương xếp thứ 33 trong cả nước về chỉ số cải cách hành chính, tăng 8 bậc so với năm 2018.

Tuy nhiên trong thực tế, do một số cơ quan, đơn vị còn chưa quen với cách tiếp cận và giải quyết công việc theo quy trình nên việc xây dựng và áp dụng HTQLCL chưa thực sự gắn kết với hoạt động cải cách hành chính, hiệu quả chưa cao. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động chuyên môn thường xuyên thay đổi cũng gây phức tạp trong việc xác định phạm vi, đối tượng xây dựng, áp dụng HTQLCL… Thói quen làm việc thụ động, ngại thay đổi của một bộ phận công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước cũng ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng xây dựng, áp dụng HTQLCL.

 

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon