ISO 45001 Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp

ISO 45001 được ban hành vào năm 2018 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO. Tiêu chuẩn này được phát triển trên cơ sở tiêu chuẩn OHSAS 18001 nên có những cải tiến phù hợp với xu hướng ngày nay. ISO 45001: 2018 có cấu trúc cấp cao (cấp 10), nó có thể áp dụng cho mọi tổ chức hoạt động trong mọi lĩnh vực khác nhau. Hiện nay có thể nói chứng nhận ISO 45001: 2018 thay thế chứng nhận OHSAS 18001.

Để được chứng nhận ISO 45001, doanh nghiệp có hai việc phải làm, đó là: Tư vấn xây dựng và đánh giá chứng nhận. Tư vấn xây dựng là công việc hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng thành công ISO 45001. Công việc này bao gồm: Đào tạo ISO 45001 cho doanh nghiệp; Hướng dẫn xây dựng tài liệu; Hướng dẫn ứng dụng; Hướng dẫn đánh giá nội bộ và đánh giá của ban giám đốc; Hướng dẫn cải tiến. Kết quả cuối cùng là doanh nghiệp có hệ thống ISO 45001. Đánh giá chứng nhận là việc đánh giá lại hệ thống để lấy cơ sở cho việc cấp chứng chỉ ISO 45001.

Tiếp cận và chứng nhận ISO 45001 – Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được xây dựng theo mô hình PDCA:

Lập kế hoạch (P): xác định và đánh giá các rủi ro hoặc cơ hội đối với sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Thiết lập các mục tiêu và quy trình phù hợp với chính sách tổ chức;

Thực hiện (D): thực hiện các quy trình theo kế hoạch;

Kiểm tra (C): giám sát và đo lường các hoạt động đang tiến hành so với chính sách và mục tiêu. Báo cáo kết quả thực hiện;

Hành động (A): hành động liên tục cải tiến hiệu suất hệ thống để đạt được kết quả tốt nhất.

Thời gian và chi phí để được chứng nhận ISO 45001 tùy thuộc vào quy mô, số lượng địa điểm và lĩnh vực hoạt động của từng doanh nghiệp. Thông thường, thời gian tư vấn xây dựng ISO 45001 khoảng từ 3 đến 6 tháng. Thời gian từ đánh giá chứng nhận ISO 45001 đến khi chứng nhận là khoảng 15 ngày. Chi phí cho hoạt động tư vấn xây dựng ISO 45001 khoảng 40 đến 150 triệu. Chi phí ước tính khoảng 30 đến 60 triệu. Các chi phí này cũng thay đổi tùy theo đặc điểm của từng doanh nghiệp.
chung-nhan-iso-45001-2018

Sự khác biệt giữa ISO 45001 và OHSAS 18001

Phương pháp tiếp cận dựa trên quá trình ISO 45001, phương pháp tiếp cận dựa trên quá trình OHSAS 18001.

ISO 45001 được viết theo cấu trúc bậc 10, tương thích với các tiêu chuẩn khác, trong khi OHSAS 18001 thì không.

ISO 45001 yêu cầu xem xét dựa trên rủi ro và cơ hội, trong khi OHSAS 18001 chỉ xem xét dựa trên rủi ro

ISO 45001 phải được phân tích xem xét các bên liên quan, còn OHSAS 18001 thì không

Tổ chức cấp: ISO 45001 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO cấp năm 2018. OHSAS 18001 do Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) cấp năm 1999.

Tiêu chuẩn ISO 45001 được viết theo cấu trúc bậc cao. Do đó, nó có cấu trúc tương tự như các hệ thống quản lý như ISO 9001, ISO 14001. Điều này làm cho việc tích hợp các tiêu chuẩn trong doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn. Trước đây, khi áp dụng các tiêu chuẩn này, cần có các bộ phận chuyên môn khác nhau, ví dụ ISO 14001 thuộc bộ phận quản lý môi trường, ISO 45001 thuộc bộ phận an toàn. Giờ đây, một bộ phận duy nhất trong doanh nghiệp có thể quản lý tất cả các tiêu chuẩn ISO này. Điều này góp phần giảm thiểu nhân lực trong việc áp dụng và cấp chứng chỉ ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 cho doanh nghiệp.

Trong nội dung của tiêu chuẩn ISO cũng có các quy định tương tự như Kiểm toán nội bộ, Lãnh đạo, Lập kế hoạch… Do đó, nó cũng giúp doanh nghiệp giảm chi phí và thời gian khi áp dụng các tiêu chuẩn tích hợp.

 

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon