ISO 22000 tiêu chuẩn quốc tế chuỗi thực phẩm an toàn chất lượng

ISO 22000 là một tiêu chuẩn được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế liên quan đến an toàn thực phẩm. Nó là một dẫn xuất chung của ISO 9000.

An toàn thực phẩm có liên quan đến sự hiện diện của vi trùng truyền qua thực phẩm tại điểm tiêu thụ. Vì các mối nguy về an toàn thực phẩm có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào trong chuỗi thực phẩm nên điều cần thiết là phải có biện pháp kiểm soát thích hợp. Do đó, cần có sự nỗ lực tổng hợp của tất cả các bên thông qua chuỗi thực phẩm.

Tiêu chuẩn Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế nhằm giúp các công ty tham gia vào bất kỳ điểm nào trong chuỗi thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.

chung-nhan-iso-22000

Những người sáng tạo ra tiêu chuẩn chứng nhận ISO 22000 đã bắt đầu với cách tiếp cận Hệ thống quản lý chất lượng, sau đó họ đã sửa đổi để phù hợp trực tiếp hơn với nhu cầu của các nhà sản xuất thực phẩm. Tiêu chuẩn kết hợp cách tiếp cận quản lý hệ thống, phương pháp chu trình kế hoạch-làm-kiểm-tra-hành động (PDCA) để cải tiến liên tục và tư duy dựa trên rủi ro (cũng như nhiều tiêu chuẩn tương tự). Phiên bản gần đây nhất của ISO 22000 đã được tạo vào năm 2018.

ISO 22000 có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào trong ngành thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – quy mô của công ty không quan trọng.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bao gồm các yếu tố sau: Giao tiếp tương tác, quản lý hệ thống, chương trình tiên quyết, Nguyên tắc HACCP

Các hệ thống an toàn thực phẩm hiệu quả nhất được thiết lập, vận hành và cập nhật trong khuôn khổ của hệ thống quản lý có cấu trúc và được kết hợp vào các hoạt động quản lý tổng thể của tổ chức. Điều này mang lại lợi ích tối đa cho tổ chức và các bên quan tâm. ISO 22000 đã được phù hợp với ISO 9001 để nâng cao tính tương thích của hai tiêu chuẩn.

ISO 22000 có thể được áp dụng độc lập với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác hoặc tích hợp với các yêu cầu của hệ thống quản lý hiện có. ISO 22000 tích hợp các nguyên tắc của hệ thống Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) và các bước áp dụng do Ủy ban Codex Alimentarius phát triển.

Bằng các yêu cầu có thể kiểm tra được, nó kết hợp kế hoạch HACCP với các chương trình tiên quyết. Phân tích mối nguy là chìa khóa của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả, vì việc tiến hành phân tích mối nguy giúp tổ chức kiến thức cần thiết để thiết lập sự kết hợp hiệu quả của các biện pháp kiểm soát. TCVN ISO 22000 quy định rằng tất cả các mối nguy có thể dự kiến một cách hợp lý sẽ xảy ra trong chuỗi thực phẩm, bao gồm cả các mối nguy có thể liên quan đến loại quá trình và phương tiện được sử dụng, phải được xác định và đánh giá. Do đó, nó cung cấp phương tiện để xác định và ghi lại lý do tại sao một số mối nguy đã xác định nhất định cần được kiểm soát bởi một tổ chức cụ thể và tại sao những mối nguy hiểm khác lại không cần. Trong quá trình phân tích mối nguy, tổ chức xác định chiến lược sẽ được sử dụng để đảm bảo kiểm soát mối nguy bằng cách kết hợp các chương trình tiên quyết và kế hoạch HACCP.

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 bao gồm các thông số kỹ thuật sau:

  • ISO 22000 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm.
  • ISO 22001 – Hướng dẫn áp dụng ISO 9001: 2000 cho ngành thực phẩm và đồ uống (thay thế: ISO 15161: 2001).
  • ISO / TS 22002 – Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm — Phần 1: Sản xuất thực phẩm
  • ISO TS 22003 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dành cho các cơ quan cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
  • ISO TS 22004 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Hướng dẫn áp dụng ISO 22000: 2005.
  • ISO 22005 – Truy xuất nguồn gốc trong chuỗi thức ăn và thực phẩm – Nguyên tắc chung và các yêu cầu cơ bản để thiết kế và triển khai hệ thống.
  • ISO 22006 – Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng ISO 9002: 2000 cho sản xuất cây trồng.
  • ISO 22000 cũng được sử dụng trong Đề án Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm (FSSC) FS22000. FS22000 là chương trình được phê duyệt bởi Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI).

Chúng tôi đảm bảo một chứng nhận được công nhận, cấp cho các Tổ chức tấm hộ chiếu phù hợp cho thị trường Quốc tế, đảm bảo tính chính xác và độc lập của các nguyên tắc và quy tắc được thiết lập bởi tiêu chuẩn ISO 22000.

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon