FSSC 22000 phiên bản 5 và những thay đổi

FSSC 22000 là gì ? Đây là cụm từ được viết tắt bởi Food Safety System Certification – Đây là tên của tổ chức chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm có trụ sở tại Hà Lan. FSSC 22000 là một cơ chế chứng nhận của Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm đối với các đơn vị sản xuất và chế biến thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm.

Doanh nghiệp áp dụng FSSC 22000 sẽ giúp giảm thiểu tối đa chi phí thông qua việc tích hợp chứng nhận ISO 22000. Đảm bảo khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong ngành công nghiệp thực phẩm.

FSSC 22000 phiên bản 5 và những thay đổi

Hiện nay phiên bản mới nhất của FSSC 22000 là phiên bản thứ 5. Được ban hành vào tháng 5 năm 2019 và lý do cho việc sửa đổi này chính là tiêu chuẩn ISO 22000:2018 được cập nhật mới vào năm 2018.

Trong phiên bản 5 của FSSC 22000 có một phần quản lý chất lượng tùy chọn. Bao gồm tất cả các yếu tố có thể tích hợp của ISO 9001 vào chứng nhận FSSC 22000. Bằng cách này, có thể kết hợp Chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm với Chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001.

Đối với các tổ chức đã được chứng nhận ISO 22000, để đáp ứng theo FSSC 22000, tổ chức cần phải xem xét bổ sung các yêu cầu của chương trình tiên quyết với từng lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu bổ sung của FSSC.

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn FSSC 22000

Bộ tiêu chuẩn FSSC 22000 quốc tế có thể được áp dụng cho các ngành sau:

 • Nuôi trồng
 • Sản xuất thực phẩm
 • Sản xuất bao bì thực phẩm và vật liệu bao gói thực phẩm
 • Sản xuất thức ăn chăn nuôi
 • Vận chuyển và lưu kho

FSSC 22000 có 03 thành phần cơ bản. Bao gồm:

 ISO 22000 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn ISO 22000 tạo cơ sở cho FSSC 22000. ISO 22000 đưa ra các yêu cầu cho việc phát triển, triển khai và bảo trì Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) như được quy định trong tiêu chuẩn ISO 22000: 2018.

Đây là lý do tại sao việc sửa đổi ISO 22000 có tác động lớn đối với FSSC 22000.

 PRP (prerequisite programs- Chương trình tiên quyết)

Các chương trình tiên quyết là chương trình bắt buộc. Các yêu cầu PRP này được nêu rõ trong:

 • ISO/ TS 22002-x,
 • NEN / NTA 8059 và
 • hoặc các tiêu chuẩn BSI / PAS 221.

Chú ý: Các chương trình tiên quyết

Đây là các chương trình và thực tiễn được áp dụng để giải quyết vai trò của môi trường sản xuất trong sản xuất các sản phẩm thực phẩm an toàn.

Các chương trình tiên quyết  là gì sẽ phụ thuộc vào phạm vi của bạn. Ví dụ như

 1. Bộ xử lý thực phẩm sử dụng ISO / TS 22002-1:

Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 1: Sản xuất thực phẩm. Có sẵn từ www.iso.org hoặc Techstreet.com

 1. Các nhà sản xuất Bao bì Thực phẩm sử dụng ISO / TS 22002-4.

Các chương trình tiên quyết và yêu cầu thiết kế về an toàn thực phẩm trong sản xuất và cung cấp bao bì thực phẩm. Có sẵn từ shop.bsigroup.com

 1. Các nhà sản xuất hoặc Nhà Cung cấp Thực phẩm Thú, Thức ăn hoặc Thành phần sử dụng PAS 222.

Các chương trình tiên quyết để sản xuất thức ăn và thức ăn chăn nuôi cho động vật.

Các yêu cầu bổ sung của tư vấn FSSC 22000

Các yêu cầu bổ sung  liên quan đến việc:

 • Quản lý dịch vụ (tương đương yêu cầu 7.1.6 của ISO 22000:2018).
 • Ghi nhãn sản phẩm (tương đương yêu cầu 8.5.1.3 của ISO 22000:2018).
 • Phòng vệ thực phẩm.
 • Giảm thiểu gian lận thực phẩm.
 • Sử dụng logo.
 • Quản lý chất gây dị ứng.
 • Giám sát môi trường.
 • Công thức sản phẩm.
 • Vận chuyển.

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG FSSC 22000 CHO DOANH NGHIỆP

 • Một khi doanh nghiệp của bạn đã xây dựng hệ thống an toàn thực phẩm và được chứng nhận FSSC 22000 sẽ mang đến những lợi ích về dài hạn như sau:
 • Hệ thống an toàn thực phẩm theo FSSC 22000 giúp doanh nghiẹp nâng cao ý thức an toàn thực phẩm, trách nhiệm của nhân viên và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
 • FSSC 22000 giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó với các rào cản thương mại quốc tế. Là điều cần thiết cho hội nhập của các chương trình khác nhau (HACCP, BRC, IFS vv)

Về lâu dài thì doanh nghiệp áp dụng FSSC 22000 sẽ giúp giảm thiểu tối đa chi phí thông qua việc tích hợp chứng nhận ISO 22000. Đảm bảo khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon