Doanh nghiệp phát triển bền vững nhờ ISO 14001

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường của bạn thể hiện nhận thức về phát triển bền vững được nâng cao và mang lại cho các công ty đáng tin cậy về môi trường một lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc gia và quốc tế.

ISO 14001 cung cấp một khuôn khổ quản lý rõ ràng để giảm các tác động đến môi trường của bạn và đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu pháp lý và xây dựng lòng tin của các bên liên quan. Tiêu chuẩn cung cấp cho tổ chức của bạn một cách tiếp cận có hệ thống để lập kế hoạch, thực hiện và quản lý hệ thống quản lý môi trường.

ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế được công nhận nhất về hệ thống quản lý môi trường. Nó được sử dụng trên toàn thế giới. Bản chất của ISO 14001 cho phép nó được áp dụng cho toàn bộ các lĩnh vực, phạm vi và hoạt động kinh doanh. Nó cung cấp một khuôn khổ mà qua đó một tổ chức có thể thực hiện cải thiện kết quả hoạt động môi trường phù hợp với các cam kết chính sách môi trường của mình.

ISO 14001: 2015 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường (EMS) – một khuôn khổ để một tổ chức kiểm soát các tác động môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình và liên tục cải thiện hoạt động môi trường của tổ chức.

ISO 14001 đã trải qua một lần sửa đổi và Tiêu chuẩn mới, cập nhật đã được xuất bản vào tháng 9 năm 2015. ISO 14001: 2015 yêu cầu các doanh nghiệp áp dụng cách tiếp cận chiến lược, tích hợp và toàn diện hơn khi triển khai và quản lý EMS.

Tiêu chuẩn cho phép các doanh nghiệp tiếp tục thành công về mặt thương mại mà không bỏ qua các trách nhiệm về môi trường và áp dụng cho các khía cạnh môi trường mà tổ chức có thể kiểm soát và các khía cạnh đó có thể được mong đợi là có ảnh hưởng.

Trên toàn cầu, hiện có hơn 301.000 đăng ký ISO 14001, 8.917 trong số đó là ở Bắc Mỹ.

Mặc dù Bắc Mỹ chỉ nắm giữ 3% tổng số đăng ký ISO 14001 trên thế giới. Đăng ký đã tăng trong thời gian dài, mặc dù với tốc độ chậm hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới.

Chứng nhận ISO 14001 quy định các yêu cầu đối với tổ chức để chủ động xác định và hiểu các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức đó và các tác động môi trường liên quan.

Nó hỗ trợ các tổ chức thiết lập chính sách và mục tiêu môi trường và hiểu cách thức quản lý các khía cạnh quan trọng, thực hiện các biện pháp kiểm soát cần thiết và đặt ra các mục tiêu rõ ràng để cải thiện hoạt động môi trường.

Nó cho phép một tổ chức quản lý nghĩa vụ của mình trong việc tuân thủ các yêu cầu và luật pháp hiện hành cũng như các nghĩa vụ khác của các bên liên quan, đồng thời thường xuyên kiểm tra tình trạng tuân thủ. Điều này cho phép cải tiến liên tục hệ thống quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường của nó.

ISO 14001 được thiết kế để tương thích và hài hòa với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý được công nhận khác, bao gồm cả ISO 9001. Do đó, tiêu chuẩn này lý tưởng để tích hợp vào các hệ thống và quy trình quản lý hiện có.

Lợi ích của việc được chứng nhận ISO 14001 đó là:

Những lợi ích tiềm năng của ISO 14001 là rất nhiều, nhưng điều quan trọng và hữu hình nhất là tiêu chuẩn cho phép tổ chức của bạn: Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý môi trường trong khuôn khổ được xác định rõ ràng và rõ ràng, đồng thời linh hoạt với nhu cầu và mong đợi của doanh nghiệp bạn. Cung cấp một công cụ để cải thiện hoạt động môi trường và các phương tiện để giám sát và đo lường hiệu quả hoạt động môi trường. Tạo điều kiện giảm thiểu ô nhiễm, phát sinh chất thải và xả thải ngoài ý muốn ra môi trường. Điều này bao gồm các tác động liên quan đến sản phẩm, có tính đến quan điểm vòng đời. Cải thiện quản lý tài nguyên của bạn, bao gồm cả việc sử dụng năng lượng, điều này cũng có thể ngụ ý giảm chi phí vận hành doanh nghiệp của bạn. Đáp ứng tốt hơn việc tuân thủ pháp luật về môi trường và các yêu cầu của công ty.

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon