Dịch vụ chứng nhận ISO 9001:2015

ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành ( đã trải qua 4 lần soát xét và hoàn thiện từ Phiên bản ISO 9000 năm 1987; ISO 9001:1994; ISO 9001:2000; ISO 9001:2008; và ISO 9001:2015.) để giúp các tổ chức, doanh nghiệp quy trình hóa các hoạt động, qua đó chuẩn hóa và thiết lập các chuẩn mực cần thiết để kiểm soát các hoạt động; tạo lập cách thức làm việc thống nhất và cung cấp sản phẩm/dịch vụ tin cậy, ổn định, chất lượng,.. từ đó nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm/dịch vụ và giúp giảm giá thành, giảm sai lỗi, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, làm cơ sở cho sự phát triển bền vững.

8 nguyên tắc trong chứng nhận ISO 9001:2015
Những tiêu chuẩn trong ISO 9001:2015 dựa trên các nguyên tắc quản lý chất lượng trong TCVN ISO 9000.

 • Hướng đến khách hàng
 • Khả năng lãnh đạo
 • Sự tham gia của đội ngũ
 • Cách tiệp cận theo quá trình
 • Cách tiệp cận theo hệ thống đối với quản lý
 • Cải cách liên tục
 • Quyết định dựa trên sự kiện
 • Quan hệ hợp tác cùng có lợi cho nhà cung cấp

Chứng chỉ chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có hiệu lực bao lâu?
– Giấy chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:20015 có thời hạn 03 năm.
– Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và luôn có hiệu lực.
– Chu kỳ giám sát có thể là 6 – 9 tháng hoặc tối đa là 12 tháng tùy theo quy định của tổ chức chức nhận. Và chu kỳ này cũng phụ thuộc vào thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức chứng nhận. Hết 03 năm nếu vẫn muốn chứng nhận, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đó phải đăng ký đánh giá lại. Quá trình đánh giá lại được tiến hành tương tự quá trình đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ tiêu chuẩn ISO 9001 cấp lạo cũng có hiệu lực 03 năm.
– Đối với những đơn vị, doanh nghiệp đã được chứng nhận chứng chỉ ISO 9001 cũ là chứng nhận ISO 9001:2008 thì bắt buộc phải cập nhật chứng chỉ mới – chứng chỉ ISO 9001:2015. Tất cả chứng nhận ISO 9001:2008 đã hết hiệu lực vào tháng 09/2018.

CẤU TRÚC ĐIỀU KHOẢN ISO 9001:2015 THEO TCVN ISO 9001:2015

 • Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng
 • Điều khoản 2: Tài liệu viện dẫn
 • Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa
 • Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức
 • Điều khoản 5: Sự lãnh đạo
 • Điều khoản 6: Hoạch định
 • Điều khoản 7: Hỗ trợ
 • Điều khoản 8: Thực hiện
 • Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện
 • Điều khoản 10: Cải tiến

ĐẶT VẤN ĐỀ VỀ VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 được xem là một trong những quyết định chiến lược mang lại hiệu quả cao giúp các tổ chức, doanh nghiệp cải tiến hiệu quả hoạt động tổng thể và xây dựng nền tảng vững chắc cho các cải tiến phát triển bền vững. 

Tạo ra các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định là lợi ích cốt lõi để các tổ chức, doanh nghiệp quyết định triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Mặt khác, tiêu chuẩn quốc tế này còn giải quyết các rủi ro và cơ hội phù hợp với bối cảnh và mục tiêu của tổ chức để chứng minh sự phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng. 

Lợi ích khi áp dụng ISO 9001:2015 mang lại hiệu quả rõ rệt không chỉ cho các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh mà tỏ ra hữu ích trong cơ môi trường của các cơ quản quản lý nhà nước, giúp làm tăng đáng kể tính công khai, minh bạch, cụ thể hóa quy trình và đóng góp vào công cuộc cải cách hành chính. 

So với phiên bản cũ ISO 9001:2008 thì phiên bản mới nhất ISO 9001:2015 tập trung hơn vào phân tích bối cảnh tổ chức. Trên cơ sở đó xác định và kiểm soát tốt các rủi ro, thiết lập các định hướng chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn. 

Mọi thắc mắc liên quan tới Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc dịch vụ Chứng nhận ISO 9001, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với SPS theo thông tin dưới đây:

 • Số hotline: 0969.555.610 / 0914.791.188
 • Địa chỉ: Tầng 12A Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Email: sales@sps.org.vn
 • Website: https://sps.org.vn/

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon