Đẩy mạnh năng lực phòng thử nghiệm nhờ áp dụng ISO 17025

Hệ thống ISO 17025 được soạn thảo ra giúp phòng thử nghiệm thúc đẩy sự tin cậy trong hoạt động. Việc sử dụng bộ tiêu chuẩn này sẽ giúp tạo thuận lợi thích hợp cho sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm cùng các cơ qun khác.

Bộ tiêu chuẩn ISO 17025 là gì?

Khái niệm

Bộ tiêu chuẩn ISO 17025 ra đời có đưa các yêu cầu chung với việc xây dựng phòng thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế. Bộ tiêu chuẩn này được áp dụng để giúp thống nhất khắp mọi nơi trên thé giới về một bộ tiêu chuẩn chúng dành riêng cho phòng thử nghiệm. Trong nhiều trường hợp, các nhà cung cấp và cơ quan quản lý sẽ không chấp nhận kết quả kiểm tra hoặc hiệu chuẩn từ phòng thí nghiệm không được công nhận.

Các phiên bản của chuẩn ISO 17025

Hệ thống tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 ra đời là bước ngoặt lớn cho các phòng thử nghiệm xây dựng đạt chuản và thừa nhận kết quả kiểm nghiệm của nhau. Ban đầu chúng được gọi là ISO/IEC Guide 25, kế sau đó thì ISO/IEC 17025 là phiên bản được ban hành bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế vào năm 1999

Hệ thống ISO 17025 có nhiều nét tương đồng với hệ thống ISO 9001 tuy nhiên cụ thể hơn về các yêu cầu năng lực và áp dụng trực tiếp cho những tổ chức tạo ra kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Hiện nay sau 3 phiên bản được hoàn thành trong năm 1999, 2005 và mới nhất là phiên bản 2017. Qua 3 lần cập nhật và sửa đổi thì phiên bản mới nhất này có những mục tiêu hướng đến trách nhiệm của quản lý cấp cao giúp giao tiếp với khách hàng của bạn. Chúng cũng phù hợp và chặt chẽ hơn trong phiên bản 2000 của hệ thống qunr lý ISO 9001.

Phiên bản mới nhất hiện nay của ISO/IEC 17025 được ban hành năm 2017. Theo quy định của ISO, phiên bản ISO/IEC 17025:2005 sẽ hết hiệu lực vào năm 2020. Nhiều tổ chức công nhận quốc tế và Việt Nam cũng đã thông báo và đề ra các kế hoạch đánh giá chuyển đổi phiên bản tiêu chuẩn. Theo đó, tại Việt Nam các phòng thí nghiệm có thể tiếp cận dịch vụ đánh giá mới từ tháng 7/2018 và trong năm 2019 việc đánh giá chuyển đổi cũng bắt đầu và hoàn thành.

Ý nghĩa của tiêu chuẩn ISO 17025

Những phòng thử nghiệm có năng lực quốc tế sẽ có được nhiều lợi thế và cơ hội hơn những phòng thử nghiệm khác. Xu hướng tất yếu chính là việc áp dụng hệ thống Chứng nhận ISO 17025 sẽ có thể là một xu hướng đúng đắn hơn.

Căn cứ để một phòng thí nghiệm được Quốc tế công nhận về năng lực. Đó là phòng thí nghiệm đó phải được một tổ chức công nhận (như là VILAS) công nhận phòng thí nghiệm đó phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005.

Bên cạnh đó việc áp dụng được tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 còn giúp tập trung nguồn lực để năng cao năng lực và tạo dựng uy tín với những phép thử, kết quả của mình. Điều quan trọng hơn là kết quả các phép đo lường/thử nghiệm của các PTN được công nhận đã được Nhà nước thừa nhận về tính pháp lí. Điều này được khẳng định tại Điều 16 Chương III trong Nghị định 179/2004/NĐ-CP.

Theo như nghị định có nêu rõ “Kết quả thử nghiệm, giám định, chứng nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hoá và hệ thống quản lí chất lượng của các tổ chức thử nghiệm, giám định và chứng nhận tương ứng được ưu tiên sử dụng như những văn bản có tính pháp lý trong hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong nước và quan hệ thương mại với nước ngoài”.

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon