Chứng nhận an toàn thông tin với ISO 27001

Làm thế nào để được chứng nhận ISO/IEC 27001

Chúng tôi đã làm cho quá trình chứng nhận ISO 27001 trở nên đơn giản. Chứng nhận ISO 27001: Sau khi chúng tôi nhận được đơn áp dụng của bạn, chúng tôi sẽ cử một giám đốc khách hàng tới để hướng dẫn bạn và doanh nghiệp của bạn thông qua những bước sau:

TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN ISO 27001:2013

Tùy thuộc vào quy mô và lĩnh vực hoạt động, mỗi tổ chức có thể có các phương thức tiếp cận khác nhau để xây dựng Hệ thống quản lý An toàn thông tin (ATTT) phù hợp. ISO 27001: 2013 đề cập khá đầy đủ các yêu cầu đảm bảo ATTT của một tổ chức.

Theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: 2013. Thông tin và các hệ thống, quy trình, cán bộ liên quan đều là tài sản của tổ chức. Tất cả các tài sản đều có giá trị trong tổ chức và cần được bảo vệ thích hợp. Do thông tin tồn tại và được lưu trữ dưới nhiều hình thức khác nhau. Tổ chức phải có các biện pháp bảo vệ phù hợp để hạn chế rủi ro.

Bên cạnh những rủi ro về ATTT do bị tấn công phá hoại có chủ đích. Tổ chức cũng có thể gặp phải những rủi ro đối với thông tin. Nếu các quy trình quản lý, vận hành không đảm bảo; Việc quản lý quyền truy cập chưa được kiểm tra và xem xét định kỳ; Nhận thức của nhân viên trong việc sử dụng và trao đổi thông tin chưa đầy đủ…. Do đó, ngoài các biện pháp kỹ thuật, tổ chức cần xây dựng và áp dụng các chính sách, quy định, quy trình vận hành phù hợp để giảm thiểu rủi ro. 

Khi một tổ chức đạt được chứng nhận ISO 27001 có nghĩa là hệ thống quản lý an ninh thông tin của họ đạt chuẩn theo đúng quy định. Với mỗi tổ chức thông tin là điều vô cùng quan trọng và liên quan mật thiết đến sự tồn vong của chính tổ chức đó. Chỉ khi được bảo vệ và quản lý tốt thì thông tin hay dữ liệu mới phát huy được hết tác dụng của nó. 

ISO 27001 đưa ra những quy định, yêu cầu đối với hệ thống quản lý an ninh thông tin, bao gồm: mô hình thiết lập, áp dụng vận hành, giám sát, xem xét, duy trì, cải tiến hệ thống… và nó có thể áp dụng cho hầu hết các loại hình tổ chức không phân biệt ra quy mô hay bản chất như: tổ chức kinh doanh – thương mại, tổ chức chính phủ, phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận. 

Lợi ích của chứng nhận ISO 27001 mang lại cho các tổ chức chính là giảm thiểu rủi ro an toàn thông tin, đặc biệt là lợi ích thực tế cho thấy được sự bền vững của việc áp dụng tiêu chuẩn vào hệ thống như sau:

 • Chứng minh sự đảm bảo độc lập của việc kiểm soát nội bộ và đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh và quản trị doanh nghiệp

 • Hỗ trợ nhà quản lý trong việc thống nhất hoạt động một cách có trách nhiệm “quản lý an toàn thông tin”. Hơn thế nữa, trong ngữ cảnh quản lý gặp rủi ro thì ngay lập tức có thể hỗ trợ đào tạo lại cho chủ sở hữu hệ thống quản lý an toàn thông tin toàn diện.

 • Thúc đẩy việc chấp nhận toàn diện về thực hành an toàn thông tin hữu hiệu theo cách không chính tắc, cho phép các tổ chức cơ hội áp dụng và cải thiện các biện pháp kiểm soát liên quan phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của họ và duy trì chúng khi đối mặt với những thay đổi trong nội bộ và từ bên ngoài.

 • Cung cấp ngôn ngữ chung và nền tảng nhận thức về an toàn thông tin, tạo khả năng thuận lợi và sự tin cậy với các đối tác kinh doanh với hệ thống ISMS ISO 27001 phù hợp. Đặc biệt là khi họ yêu cầu chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 27001 bởi một cơ quan uy tín tron nước và quốc tế công nhận.

 • Tăng sự tin tưởng với các bên liên quan: đối tác, liên kết, tổ chức nhà nước…

 • Đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của xã hội

 • Quản lý kinh tế hiệu quả hơn với các khoản đầu tư an toàn thông tin.

Ngoài ra còn nhiều những lợi ích khác mà ISO 27001 mang đến cho tổ chức.

Điều kiện để được cấp chứng nhận ISO 27001

1. Xây dựng – áp dụng tiêu chuẩn ISO 27001

 • Khởi động dự án ISO 27001: thi hành dưới các hình thức từ cam kết của lãnh đạo các cấp, chọn và đào tạo thành viên của dự án

 • Thành lập ban ISO 27001: nhận dạng phạm vi và giới hạn của cơ cấu quản lý an ninh thông tin là cốt lõi cho dự án. Nghiên cứu để thiết lập yêu cầu của ISMS và sắp xếp các tài liệu an ninh trong tổ chức.

 • Đào tạo và nhận thức cơ bản về ISO 27001: nhân viên có thể giới thiệu các liên kết trong chuỗi an ninh, nghiên cứu làm cách nào để thiết lập chương trình nhận thức an ninh thông tin.

 • Áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 27001:

  • Thực hiện đánh giá lần 1

  • Khắc phục sự không phù hợp

  • Thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến, xem xét và tổng kết nhằm đưa ra các phương pháp áp dụng hệ thống hiệu quả.

  • Đánh giá nội bộ lần 2 xem xét tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống, xem lại hệ thống quản lý an toàn thông tin lần nữa trước khi đăng ký chứng nhận.

Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 27001

2. Đăng ký cấp chứng nhận

Đăng ký cấp chứng nhận ISO 27001 tại tổ chức được phép thực hiện điều đó. Sau khi đăng ký xong, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin theo đúng tiêu chuẩn ISO 27001. Nếu đáp ứng đúng tiêu chuẩn thì tổ chức sẽ được phép cấp chứng nhận cho đơn vị đăng ký cấp chứng nhận.

3. Duy trì hệ thống

Tiếp tục duy trì thực hiện hệ thống quản lý an toàn thông tin theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 27001 và hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 27001. Ngay cả khi đạt được chứng nhận rồi thì đơn vị đó vẫn cần thường xuyên cải tiến và duy trì việc áp dụng của hệ thống.

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon