cách sử dụng hiệu quả chứng nhận ISO 9001

Đạt được chứng nhận ISO 9001 là một chuyện nhưng làm thế nào để phát huy tối đa lợi ích của chứng nhận ISO 9001 là một chuyện khác. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra một số gợi ý cho độc giả về cách sử dụng hiệu quả chứng nhận ISO 9001.

  1. Nâng cao nhận thức thông qua hoạt động đào tạo

Trước tiên, để có thể tạo nên sức mạnh cho hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 thì doanh nghiệp cần nhận thức chính xác và đầy đủ về yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế này. Nếu doanh nghiệp chỉ hiểu một cách hời hợt, qua loa cho xong chuyện thì sẽ không thể nào xây dựng được các mục tiêu, kế hoạch, chiến lược phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001. Nguy hiểm hơn, những nhận định sai lệch có thể làm rối loạn hệ thống quản lý, chất lượng không những không được cải thiện mà có thể thụt lùi và tồi tệ hơn. Mục đích không thực tế, kế hoạch kém khả thi sẽ dẫn tới những hành động thừa thãi, tốn kém, không đem lại giá trị, thậm chí sai lầm.

  1. Quyết tâm cao trong việc tuân thủ

Thứ hai, khi đã có nhận thức đúng và đủ về tiêu chuẩn ISO 9001 thì doanh nghiệp cần thể hiện quyết tâm cao của mình trong việc tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu của tiêu chuẩn. Quyết tâm này phải được thể hiện rõ nhất qua cam kết từ lãnh đạo cấp cao. Sự quan tâm đúng mức của ban lãnh đạo sẽ là sự khích