Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 mang đến lợi ích gì cho doanh nghiệp

Bộ tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cũng sẽ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng cũng từ đó giúp nâng cao được thị phần trên thương trường giúp xuất khẩu được tốt hơn. 

Các doanh nghiệp phải luôn coi khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
Các doanh nghiệp phải luôn coi khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chính là một trong những sự thay đổi mang tính bước ngoặt đối với các tổ chức, doanh nghiệp khác nhau. Họ đã thấy được rằng để nâng cao được hiệu quả hoạt động kinh doanh thì cần phải thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng. 

Định hướng của khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp xác định rõ khách hàng hiện tại và tương lai của mình là những ai, họ ở đâu và họ muốn gì? Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi đó được nhìn bằng con mắt của chính khách hàng.

Với những nhu cầu của các khách hàng cũng sẽ luôn thỏa mãn từ những sản phẩm và dịch vụ cũng như các doanh nghiệp đã cung cấp cho các khách hàng. Trong khi đó các doanh nghiệp sẽ luôn luôn tìm đủ mọi phương pháp nhằm cải tiến được sản phẩm cũng như dịch vụ. 

Các chuyên gia có thể giúp chất lượng được hướng tới bởi các khách hàng là yếu tố trung tâm. Việc này giúp chiếm lĩnh được thị trường cũng như duy trì và giúp đỡ cho các khách hàng. Chúng có thể giúp đòi hỏi cần phải luôn luôn nhạy cảm với các khách hàng mới, yêu cầu thị trường và đáp ứng được các yếu tố dẫn đến sự thỏa mãn khách hàng.

Hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001 cũng có thể đòi hỏi được ý thức giúp cải tiến và đổi mới công nghệ. Khả năng giúp thích ứng nhanh và đáp ứng nhanh chóng và mau lẹ các yêu cầu của thị trường. Giúp giảm sai lỗi dẫn đến khuyết tật và các khiếu nại của khách hàng. 

Chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp phải được định hướng bởi khách hàng, doanh nghiệp phải sản xuất, bán cái mà khách hàng cần chứ không phải cái mà doanh nghiệp có.

Những hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp nhằm tồn tại và phát triển một cách tốt nhất. Việc này cần thỏa mãn nhu cầu của khách hàng giúp cho khách hàng của bạn tin tưởng từ đó bạn có thể mang lại được những nguồn lợi tốt nhất cho doanh nghiệp. 

Có thể nói, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng là mục tiêu của tất cả doanh nhiệp trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, sự hài lòng dường như mới chỉ là bước đầu tiên. Điều mà doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa là phải chiếm được tâm trí và trái tim của khách hàng.

NHỮNG CẢI THIỆN LỢI ÍCH GÌ KHI DOANH NGHIỆP ISO 9001. 

ISO 9001 có thể áp dụng cho mọi tổ chức, bao gồm cả những tổ chức không vụ lợi, tổ chức chính phủ, và doanh nghiệp thường lợi nhuận. Quy trình áp dụng tiêu chuẩn này có thể giúp cải thiện nhiều khía cạnh trong hoạt động của tổ chức và đem lại lợi ích đáng kể, bao gồm:

  1. Cải thiện chất lượng sản phẩm: Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 có thể được tập trung vào việc đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và tuân thủ các quy trình chất lượng. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp cải thiện được chất lượng một cách tổng thể. 

  2. Tăng sự hài lòng của khách hàng: Với việc tập trung vào đối tượng kách hàng như đảm bảo rằng có thể đáp ứng được các yêu cầu của họ. Các tổ chức của bạn có thể tạo ra được sự hài lòng từ phía khách hàng và cũng như duy trì các mối quan hệ tốt với khách hàng của bạn. 

  1. Tối ưu hóa quy trình và năng suất: Chứng nhận ISO 9001 khuyến nghị việc tối ưu hóa các quy trình hoạt động. Điều này có thể dẫn đến tăng năng suất, giảm lãng phí, và làm giảm chi phí sản xuất.

  2. Xây dựng uy tín và niềm tin: Các tổ chức, doanh nghiệp cần thiết tuân thủ bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Bộ tiê chauanr này giúp đối tác, và nhà đầu tư, vì họ có khả năng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng.

  1. Quản lý rủi ro: ISO 9001 giúp mang lại các hệ thống quản lý rui ro có thể quản lý tốt các rủi ro có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ. 

  2. Tuân thủ quy định và yêu cầu pháp luật: ISO 9001 giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định và yêu cầu pháp luật liên quan đến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

  3. Tạo lợi thế cạnh tranh: Doanh nghiệp tuân thủ ISO 9001 có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thị trường bằng cách cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả hơn.

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon