Bộ tiêu chuẩn ISO 45001 đảm bảo an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 45001 là một tài liệu quốc tế chứa các yêu cầu và hướng dẫn về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Occupational Health and Safety – OH&S) trong môi trường làm việc. Được thiết kế để giúp các tổ chức đảm bảo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên, ISO 45001 cung cấp một cấu trúc và hệ thống để phát triển, triển khai và duy trì hệ thống quản lý OH&S hiệu quả.

NỘI DUNG QUAN TRỌNG CỦA TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018 

1. Phạm vi và mục đích của tiêu chuẩn: Bộ tiêu chuẩn ISO 45001 có thể giúp tổ chức của bạn chỉ có thể xác định tốt rõ ràng các phạm vi của bộ tiêu chuẩn đó. Hệ thống An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp này có thể được áp dụng cho mọi loại tổ chức, không phụ thuộc vào kích thước, ngành công nghiệp hay địa điểm hoạt động. Mục đích chính của tiêu chuẩn là giúp các tổ chức bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên, giảm thiểu nguy cơ tai nạn và bệnh nghề nghiệp, và tạo ra môi trường làm việc an toàn.

2. Nguyên tắc quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: Bộ tiêu chuẩn ISO 45001 định nghĩa các nguyên tắc quản lý cơ bản cho an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bao gồm việc cam kết lãnh đạo, tham gia của nhân viên, xác định và đánh giá rủi ro, và thiết lập các biện pháp phòng ngừa.

3. Quản lý rủi ro và cơ hội: Hệ thống An Toàn Sức hỏe Nghề Nghiệp có thể giups cho các tổ chức xác định và đánh giá các rủi ro liên quan đến OH&S trong môi trường làm việc của họ. Điều này bao gồm cả việc xác định cơ hội để cải thiện OH&S. Qua đó, tổ chức có thể thiết lập các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu rủi ro và tận dụng cơ hội.

4. Kế hoạch và triển khai: Hệ thống an toàn sức khỏe nghiệp nghiệp ISO 45001 yêu cầu các tổ chức xây dựng kế hoạch quản lý OH&S, bao gồm xác định yêu cầu, mục tiêu và kế hoạch hành động.

5. Hoạt động và kiểm tra: Tiêu chuẩn đề xuất thực hiện việc kiểm tra hiệu suất OH&S thông qua giám sát, đo lường và đánh giá. Điều này giúp tổ chức theo dõi việc thực hiện kế hoạch và xác định sự tuân thủ yêu cầu. Các biện pháp kiểm tra cũng giúp phát hiện sự cố và cơ hội cải tiến.

6. Đánh giá và cải tiến liên tục: chứng nhận ISO 45001 khuyến khích các tổ chức thực hiện đánh giá OH&S định kỳ để xác định sự tuân thủ tiêu chuẩn và hiệu suất của hệ thống quản lý. Dựa trên kết quả đánh giá, tổ chức cần thực hiện các biện pháp cải tiến để liên tục nâng cao hiệu suất OH&S.

7. Liên kết với các yếu tố quản lý khác: Tiêu chuẩn ISO 45001 thúc đẩy tích hợp hệ thống quản lý OH&S với các yếu tố quản lý khác như quản lý chất lượng (ISO 9001) và quản lý môi trường (ISO 14001), giúp tạo ra một hệ thống quản lý toàn diện.

Giấy chứng nhận ISO 45001 có hiệu lực trong một khoảng thời gian cụ thể và có điều kiện để duy trì tính hợp lệ của nó. Dưới đây là các khía cạnh quan trọng liên quan đến hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 45001:

1. Thời hạn hiệu lực:

  • Giấy chứng nhận ISO 45001 có thời hạn hiệu lực xác định, thường là 3 năm. Trong khoảng thời gian này, tổ chức được coi là đã đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn và được công nhận là có hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiệu quả.

2. Kiểm tra định kỳ:

  • Trong suốt thời hạn hiệu lực, tổ chức cần thực hiện kiểm tra nội bộ và kiểm tra tổng quan (surveillance audit) định kỳ bởi tổ chức chứng nhận. Các cuộc kiểm tra này nhằm đảm bảo rằng tổ chức vẫn duy trì tuân thủ tiêu chuẩn và hiệu suất của hệ thống quản lý.

3. Tái chứng nhận:

  • Khi hết thời hạn của giấy chứng nhận, tổ chức cần thực hiện kiểm tra tổng quan đầy đủ (re-certification audit) để đảm bảo rằng hệ thống quản lý của họ vẫn đáp ứng yêu cầu của ISO 45001. Nếu đạt được, giấy chứng nhận sẽ được gia hạn thêm một giai đoạn.

Tóm lại, giấy chứng nhận ISO 45001 có hiệu lực trong thời gian cụ thể và yêu cầu sự duy trì và cải tiến liên tục của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon