HomeTin Tức

Tin Tức

Bộ tiêu chuẩn ISO 45001 là gì ? vai trò và hiệu lực giấy chứng nhận ra

ISO 45001 và BS OHSAS 18001 là hai tiêu chuẩn quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS) được sử dụng để...

Đào tạo huấn luyện an toàn lao động cho doanh nghiệp

An toàn lao động là tập hợp các biện pháp và quy định được áp dụng trong môi trường làm việc nhằm bảo vệ...

Bộ tiêu chẩn GRS cho doanh nghiệp tái chế

Tiêu chuẩn GRS (Global Reporting Standard) là một chuẩn báo cáo toàn cầu về bền vững được phát triển bởi Global Reporting Initiative (GRI). GRI...

Bộ tiêu chuẩn HACCP dành cho doanh nghiệp thực phẩm

Hệ thống chứng nhận HACCP dựa trên việc xác định các điểm quan trọng trong quá trình sản xuất thực phẩm (Critical Control Points - CCPs)...

Bộ tiêu chuẩn FSC cho doanh nghiệp của bạn

FSC viết tắt của Forest Stewardship Council, tức là Hội đồng Quản lý Rừng. FSC là một tổ chức phi chính phủ và phi...

Dịch vụ làm giấy chứng nhận ISO 14001:2015

ISO 14001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường. Nó cung cấp các nguyên tắc và khung pháp...

Bộ tiêu chuẩn HACCP dành cho Doanh Nghiệp thực phẩm

HACCP là gì ? viết tắt của "Hazard Analysis and Critical Control Points" (Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát quan trọng) và là...

Hệ thống HACCP là gì ? An toàn Thực phẩm

haccp là gì (Hazard Analysis and Critical Control Points) là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được sử dụng để đánh giá,...

Bộ tiêu chuẩn BSCI dành cho doanh nghiệp

BSCI (Business Social Compliance Initiative) là một sáng kiến do Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Đức (amfori) thành lập. BSCI tập trung...

Dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn là gì ?

Chứng nhận hợp chuẩn là gì ? là quá trình được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận độc lập và có uy tín, nhằm...
0948690698
chat-active-icon