Tin Tức

Chính sách thẩm định khi đưa Pin vào EU

Chính sách thẩm định khi đưa Pin vào EU

Để giải quyết vòng đời của pin được đưa vào thị trường Châu Âu đồi hỏi phải thiết lập các yêu cầu về sản phẩm và tiếp thị hài hòa. Chính sách thẩm định chuỗi cung ứng đưuọc đề xuất