HomeTiêu chuẩn quản lý

Tiêu chuẩn quản lý

Phương pháp 5S được thực hiện nhanh chóng

5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng. Xuất phát từ quan điểm, nếu làm việc...

Đào tạo nhận thức OHSAS18001:2007

Đào tạo nhận thức và áp dụng HTQL an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS18001:2007 Vincert là đơn vị chứng nhận tổ...
0948690698
chat-active-icon