Tài liệu Tiêu chuẩn

Đăng ký chứng nhận Hợp quy

  Thế nào là kiểm định: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình
logo

Hỏi đáp

Thế nào là chứng nhận hợp chuẩn, thế nào là chứng nhận hợp quy ? TL: Chứng nhận hợp chuẩn là chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn: TCVN, Tiêu chuẩn JIS, ASTM, ISO….hay còn gọi là chứng nhận