Tag Archive: tiêu chuẩn fsc

chứng nhạn fsc coc cho ngành in ân

Chứng Nhận FSC cho ngành In ấn

Theo một báo cáo được công bố bởi Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên, ngày nay rừng mưa nhiệt đới đang biến mất với tốc độ đáng báo động, trong khi rừng ôn đới và hàn đới cũng đang giảm
CHỨNG NHẬN CHUỖI HÀNH TRÌNH FSC

Chứng nhận chuỗi hành trình FSC

Gỗ khai thác từ rừng và người tiêu dùng cuối cùng các sản phẩm có thể trải qua nhiều công đoạn xử lý sản xuất và phân phối. Chứng nhận chuỗi hành trình sản xuất FSC theo dõi đường đi