Kiêm định thiết bị nâng

Kiểm định an toàn thang máy

Vincert Kiểm định an toàn, chất lượng thang máy để đảm bảo quá trình chuyển hàng hóa, thiết bị và con người được an toàn tránh tai nạn đáng tiếc có thể liên quan tới tính mạng con người.   Kiểm định Thang

Kiểm định an toàn thiết bị nâng

  1. Cần trục các loại: Cần trục ô tô, cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục tháp, cần trục đường sắt, cần trục chân đế. 2. Cầu trục: Cầu trục lăn, cầu trục treo.   3.