Kiểm định hệ thống lạnh

tải xuống (3)

Kiểm định hệ thống lạnh

Đối tượng kiểm định hệ thống lạnh phải kiểm định theo QTKD 05-2014/BLĐTBXH Phạm vi áp dụng: – Áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật