Kiểm định an toàn

C2

Kiểm tra hàng nhập khẩu

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG DO CỤC STT Tên sản phẩm, hàng hóa Căn cứ kiểm tra (đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con
kiem-dinhan

Kiểm định an toàn thiết bị nâng

  1. Cần trục các loại: Cần trục ô tô, cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục tháp, cần trục đường sắt, cần trục chân đế. 2. Cầu trục: Cầu trục lăn, cầu trục treo.   3.