Chứng nhận Organic

chứng nhận organic

Dịch vụ chứng nhận Organic

TIÊU CHUẨN HỮU CƠ ORGANIC LÀ GÌ? Tiêu chuẩn hữu cơ ORGANIC  là những yêu cầu cơ bản áp dụng cho quá trình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm mang hoặc dự kiến mang nhãn hàng hóa đặc thù liên quan đến các