Chuyên viên đánh giá nội bộ

Đào tạo nhận thức OHSAS18001:2007

Đào tạo nhận thức và áp dụng HTQL an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS18001:2007 Vincert là đơn vị chứng nhận tổ chức các khóa đào tạo nhận thức và áp dụng HTQL an toàn sức khỏe nghề