Chứng nhận SA 8000

chứng nhận SA 8000

Dịch vụ chứng nhận SA 8000

1. SA 8000 LÀ GÌ?       SA 8000 là bộ tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu về trách nhiệm xã hội do hội đồng nhân quyền ban hành vào năm 1997. Đây được coi là một bộ