Chứng nhận OHSAS 18001

Bạn muốn chứng nhận OHSAS 18001 cho đơn vị mình và ban băn khoăn về Quy trình để có được chứng nhận chứng nhận OHSAS. Giải đáp những thắc mắc của bạn, chúng tôi đưa ra Quy trình chứng nhận OHSAS 18001 như dưới đây:

OHSAS 18001 (2)

   Giai đoạn 1: Lập kế hoạch.

 • Bước 1: Cam kết của lãnh đạo về việc thực hiện tiêu chuẩn OHSAS 18001 trong tổ chức của mình.
 • Bước 2. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện tiêu chuẩn OHSAS 18001.
 • Bước 3: Chọn tư vấn bên ngoài nếu thấy cần thiết. Liên hệ Vietpat để được tư vấn miễn phí.
 • Bước 4: Khảo sát và đánh giá thực trạng an toàn của nhà máy.
 • Bước 5: Đào tạo nhân viên để đảm bảo thực hiện tiêu chuẩn OHSAS 18001.
 • Bước 6: Lập kế hoạch thực hiện.

          Trên cơ sở đánh giá thực trạng, tổ chức cần lập kế hoạch thực hiện gồm những nội dung cơ bản sau đây:

          – Xác định những mối nguy và đánh giá rủi ro của tất cả các hoạt động trong đơn vị.
          – Đề ra mục tiêu và phạm vi áp dụng và các tiêu chuẩn mà tổ chức phải đạt được.
          – Những văn bản cần được xây dựng.
          – Những yêu cầu về đào tạo, nguồn lực và các vấn đề lãnh đạo cần xem xét, quyết định.
          – Thời gian và tiến độ thực hiện.

Giai đoạn 2. Biên soạn và phổ biến các tài liệu về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

 • Bước 1: Biên soạn tài liệu.

 • Bước 2: Phổ biến tài liệu trong tổ chức.

 
   Giai đoạn 3. Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.

 • Bước 1: Công bố áp dụng.
 • Bước 2: Đánh giá nội bộ từng bộ phận.
 • Bước 3: Đánh giá trước chứng nhận tất cả hệ thống trong tổ chức và cải tiến các điểm chưa phù hợp.

 
   Giai đoạn 4. Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

 • Bước 1: Lựa chọn tổ chức chứng nhận. Liên hệ Vietpat để được tư vấn miễn phí về các tổ chức cấp chứng nhận.
 • Bước 2: Đánh giá sơ bộ của Tổ chức chứng nhận.
 • Bước 3: Đánh giá chính thức của Tổ chức chứng nhận.
 • Bước 4: Quyết định chứng nhận đạt chuẩn OHSAS 18000.
 • Bước 5: Giám soát sau chứng nhận, cải tiến hệ thống và đánh giá lại.
CHÚ Ý:  OHSAS 18001: Tiêu chuẩn An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp hết hiệu lực vào năm 2021
Tiêu chuẩn ISO 45001 đã có hiệu lực từ năm 2018 và đây là tiêu chuẩn kế thừa tiêu chuẩn OHSAS 18001. Đến năm 2021, các doanh nghiệp đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 phải được chứng nhận theo tiêu chuẩn mới ISO 45001. “Một tiêu chuẩn Anh quốc đã được quốc tế công nhận hiện đã và đang thực sự trở thành tiêu chuẩn phổ biến toàn cầu. Vì vậy, nhu cầu chứng nhận này hiện đang rất cao,” Oels nhận xét. Ngoài ra còn có nhiều đổi mới quan trọng. Ví dụ, hệ thống quản lý phải liên quan đến các nhà thầu phụ và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài chặt chẽ hơn để đảm bảo rằng họ cũng đáp ứng các yêu cầu quy định của tiêu chuẩn.

>>> CHUYỂN ĐỔI OHSAS 18001 SANG ISO 45001 NHANH NHẤT TẠI ĐÂY

Hãy liên hệ với chúng tôi để được Chứng Nhận ISO 9001 toàn quốc tốt nhất.
– Hotline: 098.3360.253

Bài viết liên quan

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon