Có thể tìm hiểu tiêu chuẩn chứng nhận ISO 90001 ở đâu?

ISO 9001 đưa ra các tiêu chí cho một hệ thống quản lý chất lượng và là tiêu chuẩn duy nhất trong họ có thể được chứng nhận (mặc dù đây không phải là một yêu cầu). Nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào, lớn hay nhỏ, bất kể lĩnh vực hoạt động của nó. Trên thực tế, có hơn một triệu công ty và tổ chức tại hơn 170 quốc gia được chứng nhận ISO 9001.

Tiêu chuẩn này dựa trên một số nguyên tắc quản lý chất lượng bao gồm tập trung vào khách hàng, động lực và ý nghĩa của lãnh đạo cao nhất, cách tiếp cận quá trình và cải tiến liên tục. Các nguyên tắc này được giải thích chi tiết hơn trong các nguyên tắc quản lý chất lượng của ISO. Sử dụng ISO 9001 giúp đảm bảo rằng khách hàng có được những sản phẩm và dịch vụ nhất quán, chất lượng tốt, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Kiểm tra xem hệ thống có hoạt động hay không là một phần quan trọng của ISO 9001. Tổ chức nên thực hiện đánh giá nội bộ để kiểm tra xem hệ thống quản lý chất lượng của mình đang hoạt động như thế nào. Một tổ chức có thể quyết định mời một tổ chức chứng nhận độc lập để xác minh rằng nó phù hợp với tiêu chuẩn, nhưng không có yêu cầu nào đối với việc này. Ngoài ra, nó có thể mời khách hàng của mình đánh giá hệ thống chất lượng cho chính họ.

Hỗ trợ về hệ thống quản lý chất lượng đánh giá có thể được tìm thấy trên Trang web của Nhóm Thực hành Đánh giá ISO 9001. Đây là một nhóm không chính thức gồm các chuyên gia, chuyên gia đánh giá và thực hành hệ thống quản lý chất lượng từ ISO / TC 176 và Diễn đàn Công nhận Quốc tế.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có tên gọi đầy đủ là Hệ thống Quản lý Chất lượng – Các yêu cầu Quality Management Systems – Requirements”, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 5 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001.

 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra các chuẩn mực để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lòi, sản xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng thỏa mãn khách hàng một cách ổn định, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 không phải là tiêu chuẩn dành cho sản phẩm. Khi một

Doanh nghiệp Tổ chức áp dụng chứng nhận ISO 9001:2015 sẽ tạo được cách làm việc khoa học, tạo ra sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, ngăn ngừa những rủi ro trong quá trình hoạt động, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong công việc, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cần bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt.

Tiêu chuẩn này vận dụng cách tiếp cận theo quá trình kết hợp chặt chẽ chu trình Hoạch định- Thực hiện- Kiểm tra- Hành động (PDCA) và tư duy dựa trên rủi ro.

Cách tiếp cận theo quá trình giúp cho tổ chức hoạch định các quá trình của mình và sự tương tác giữa các quá trình.

Chu trình PDCA giúp cho tổ chức đảm bảo rằng các quá trình của mình được cung cấp nguồn lực và được quản lý một cách thỏa đáng. Các cơ hội cải tiến được xác định và thực hiện. Nó có thể áp dụng cho tất cả các quá trình và tổng thể hệ thống quản lý chất lượng.

Tư duy dựa trên rủi ro giúp tổ chức xác định các yếu tố có thể là nguyên nhân làm các quá trình và hệ thống quản lý của tổ chức chệch khỏi kết quả được hoạch định, đưa ra các kiểm soát phòng ngừa nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và tận dụng tối đa cơ hội khi nó xuất hiện.

Các doanh nghiệp tham gia các khóa học để áp dụng phù hợp cho doanh nghiệp mình: khóa học đào tại iso 9001, khóa học iso 14001,…

Chu trình PDCA có thể được mô tả tóm tắt như sau:

 • Hoạch định: thiết lập các mục tiêu cyar hệ thống và các quá trình của hệ thống, các nguồn lực cần thiết để cho ra kết quả phù hợp với yêu cầu của khách hàng và chính sách của tổ chức và nhận biết cách giải quyết các rủi ro và cơ hội
 • Thực hiện: thực hiện những gì đã hoạch định
 • Kiểm tra: theo dỗi và đo lường các quá trình và sản phẩm, dịch vụ đạt được theo chính sách, mục tiêu, yêu cầu và hoạt động đã hoạch định và báo cáo kết quả
 • Hành động: thực hiện các hành động để cải tiến kết quả thực hiện khi cần.

Nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn được hình thành nhờ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều trường hợp thành công lẫn thất bại của rất nhiều Doanh nghiệp Tổ chức trên toàn thế giới. Qua rất nhiều nghiên cứu thực tiễn, các chuyên gia của tổ chức ISO đã nhận thấy có 7 nguyên tắc quản lý chất lượng cần được xem là nền tảng để xây dựng nên chuẩn mực cho một hệ thống quản lý chất lượng trong thời đại hiện nay, đó là:

 • Nguyên tắc 1: Luôn hướng vào khách hàng
 • Nguyên tắc 2: Sự Lãnh đạo
 • Nguyên tắc 3: Sự cam kết của mọi người
 • Nguyên tắc 4: Tiếp cận theo quy trình
 • Nguyên tắc 5: Cải tiến
 • Nguyên tắc 6: Đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng
 • Nguyên tắc 7: Quản lý mối quan hệ

Bảy nguyên tắc quản lý chất lượng này được nêu trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (TCVN 9001:2015) nhằm giúp cho Lãnh đạo của Doanh nghiệp Tổ chức nắm vững phần hồn của ISO 9001:2015 và sử dụng để dẫn dắt Doanh nghiệp Tổ chức đạt được những kết quả cao hơn khi áp dụng ISO 9001:2015 cho Doanh nghiệp Tổ chức của mình.

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon