Chứng nhận ISO 14001

iso 14001

Lợi ích của ISO 14001

Tại sao doanh nghiệp cần áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001?    Trong xu thế hội nhập quốc tế, hoạt động sản xuất giảm các tác động tới môi trường đang được các doanh nghiệp hướng tới. Nếu doanh nghiệp
iso 14

Quy trình chứng nhận ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 được áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình hoạt động hay sản phẩm. Tổ chức áp dụng hệ thống ISO 14001 để kiểm soát các khía
tổng quan về tiêu chuẩn iso 14001:2015

Tổng quan về chứng nhận ISO 14001

TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN ISO 14001 ISO 14001:2015 là gì? ISO 14001 là Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường được ban hành lần đầu vào năm 1996, lần thứ 2 vào năm 2004 và lần