Chứng nhận hợp quy thang máy

Thang máy là một trong những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Ngoài việc phải Kiểm định an toàn thang máy, các đơn vị sản xuất và nhập khẩu thang máy cần làm chúng nhận hợp quy cho thang máy để đảm bảo tính an toàn trong sử dụng thang máy.

chứng nhận hợp quy thang máy, kiểm định hợp quy thang máy, kiểm định an toàn thang máy, hợp quy thang máy, chứng chỉ thang máy, chứng nhận thang máy, thang máy hợp quy
1. Thế nào là chứng nhận Sản phẩm hợp quy thang máy phù hợp với Quy chuẩn:

   Là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 

2. Quy chuẩn nào áp dụng với hợp quy thang máy

   Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 02/2011/BLDTBXH là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho thang máy điện. Các loại thang máy áp dụng Quy chuẩn: Thang máy chở người, thang máy chở hàng kèm người, thang máy chở người kèm hàng, thang máy bệnh viện.


3. Vì sao phải chứng nhận hợp quy thang máy phù hợp quy chuẩn 

   Thang máy là một trong những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong quá trình sản xuất, lắp đặt và vận hành. Ngày 22/04/2011, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã ban hành thông tư 08/2011/BLĐTBXH và QCVN 02/2011/BLDTBXH quy định và các yêu cầu đặt ra khi chứng nhận hợp quy cho thang máy. Chứng nhận hợp quy cho thang máy nhằm bảo vệ người sử dụng, đảm bảo thiết bị thang máy phải vận hành an toàn, tránh đưa ra các sản phẩm không đạt chuẩn về chất lượng lưu hành trong thị trường.

 

4. Thủ tục cấp chứng nhận hợp quy thang máy

  •  Chứng nhận theo phương thức 5 cho đơn vị sản xuất hoặc phương thức 7 cho đơn vị nhập khẩu.
  • Có thử nghiệm.
  •  Liên hệ để biết chi tiết thủ tục chứng nhận.

Để được chứng nhận hợp quy thang máy xin liên hệ tới số hotline: 098.3360.253

Bài viết liên quan

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon