Chứng nhận hợp quy thiết bị

chứng nhận hợp quy thang máy, kiểm định hợp quy thang máy, kiểm định an toàn thang máy, hợp quy thang máy, chứng chỉ thang máy, chứng nhận thang máy, thang máy hợp quy

Chứng nhận hợp quy thang máy

Thang máy là một trong những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Ngoài việc phải Kiểm định an toàn thang máy, các đơn vị sản xuất và nhập khẩu thang máy cần làm chúng