HomeChứng nhận hệ thống quản lý ✅(Đã xác minh)

Chứng nhận hệ thống quản lý ✅(Đã xác minh)

ISO 26000 tăng danh tiếng tổ chức

Tiêu chuẩn được giới thiệu vào năm 2010 sau 5 năm đàm phán giữa các bên liên quan khác nhau trên thế giới. Các tổ...

Sedex Smeta giúp hạn chế rủi ro vi phạm

Sedex SMETA là tiêu chuẩn của hầu hết khách hàng trên tất cả các Châu lục, với sự tham gia dễ dàng và đánh...

Các bước áp dụng thành công 5S cho doanh nghiệp

  Tiêu chuẩn 5S có thể áp dụng đối với mọi loại hình tổ chứ và mọi qui mô doanh nghiệp 5S có thể áp...

Rủi ro phòng ngừa đánh giá mối nguy nhờ ISO 45001

  ISO 45001 là tiêu chuẩn toàn cầu về Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, cung cấp giải pháp thiết...

FSSC 22000 và tầm quan trọng của nó

Liên tục có sự quan tâm mạnh mẽ của các tổ chức công nhận giá trị của chứng nhận Hệ thống Quản lý An...

5S phương pháp quản lý và sắp xếp môi trường làm việc.

5S là viết tắt của 5 từ tiếng Nhật. Đó là Seiri (整理 Sắp xếp), Seiton (整頓 Sắp xếp), Seiso (清掃 Dọn dẹp), Seiketsu...

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp

Đối tượng đào tạo Nhóm 1: Cán bộ quản lý - Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp; trưởng, phó các chi nhánh trực...

Hệ thống quản lý ISO 45001

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc được phát triển bởi các ủy ban...

Tiêu chuẩn Sedex Smeta nâng cao chất lượng doanh nghiệp

Cải thiện khả năng hiển thị của chuỗi cung ứng toàn cầu– cho phép người mua hiểu lực lượng lao động trong chuỗi cung...

Hệ thống quản lý ISO 26000

ISO 26000: 2010 cung cấp hướng dẫn cho tất cả các loại tổ chức, bất kể quy mô hoặc vị trí của họ, về:...
0948690698
chat-active-icon