HomeChứng nhận hệ thống quản lý ✅(Đã xác minh)

Chứng nhận hệ thống quản lý ✅(Đã xác minh)

ISO 50001 hiệu quả kinh tế và trách nhiệm môi trường

ISO 50001 tích hợp hiệu quả năng lượng vào thực tiễn quản lý để nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng, củng...

Nội dung quan trọng của ISO 26000 mà các doanh nghiệp cần biết

Nhận thức và thực tế về hoạt động của một tổ chức về trách nhiệm xã hội có thể ảnh hưởng đến, Trong số những...

ISO 50001 Kiểm soát quá trình sử dụng năng lượng

ISO 50001: 2018 áp dụng Cấu trúc Cấp cao (HLS), chung cho tất cả các tiêu chuẩn ISO. Hầu hết các thay đổi trong...

ISO 13485- Tối ưu hóa hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu

ISO 13485 là tiêu chuẩn quốc tế do tổ chức quốc tế ISO xây dựng trong lĩnh vực chất lượng và an toàn sản...

Thủ tục và tổ chức thực hiện HACCP thủy sản

sảnĐể việc áp dụng HACCP trong chế biến thủy sản có hiệu lực và đạt được hiệu quả tối ưu, hệ thống HACCP thủy...

GRS- Cung cấp khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm làm từ vật liệu tái chế

  GRS được thiết kế để sử dụng với bất kỳ sản phẩm nào có chứa ít nhất 20% vật liệu tái chế. Mỗi giai...

Tiêu chuẩn ISO 50001 – Mục đích và mục tiêu

Được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) công bố vào năm 2011, tiêu chuẩn ISO 50001 cung cấp cho các tổ chức...

Doanh nghiệp nhận được gì sau khi áp dụng ISO 26000?

Mối quan hệ của một tổ chức với xã hội và môi trường rộng lớn hơn mà họ tồn tại và hoạt động là...

ISO 14001 tiêu chuẩn cho Hệ thống quản lý môi trường

Nếu bạn muốn giảm chi phí quản lý chất thải và thể hiện cam kết bảo vệ môi trường, bạn cần chứng nhận ISO...

HACCP an toàn vệ sinh thực phẩm

HACCP là từ viết tắt của Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn trong tiếng Anh và có nghĩa là "hệ...

Bình luận mới nhất