HomeChứng nhận hệ thống quản lý ✅(Đã xác minh)

Chứng nhận hệ thống quản lý ✅(Đã xác minh)

Chứng nhận ISO 22000: 2018 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu, hầu hết các doanh nghiệp cạnh tranh đều biết rằng an toàn là nền tảng để thành...

Tiêu chuẩn iso 45001 hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Các tổ chức trên khắp thế giới nhận thấy sự cần thiết phải cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành...

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

Chứng nhận ISO 14001:2015  là bộ tiêu chuẩn quản lý môi trường được xây dựng nhằm xác định, kiểm soát và quản lý các...

Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 45001: 2018 là gì?

ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe...

Có thể tìm hiểu tiêu chuẩn chứng nhận ISO 90001 ở đâu?

ISO 9001 đưa ra các tiêu chí cho một hệ thống quản lý chất lượng và là tiêu chuẩn duy nhất trong họ có...

Nhờ ISO 22000 mối nguy về an toàn thực phẩm được giải quyết

ISO 22000 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận kết hợp phương pháp ISO 9001 với quản lý an toàn thực phẩm và...

ISO 13485 đảm bảo an toàn cho các sản phẩm y tế

Bạn cần hiểu về hệ thống quản lý chất lượng trước. Hệ thống quản lý chất lượng, viết tắt là QMS, là một tập...

ISO 45001 Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp

ISO 45001 được ban hành vào năm 2018 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO. Tiêu chuẩn này được phát triển trên...

Hệ thống Quản lý Năng lượng ISO 50001: 2018

Tiêu chuẩn quản lý năng lượng ISO 50001 là một tiêu chuẩn quốc tế được phát triển bởi ủy ban ISO và nhằm cung...

Quản lý an toàn thực phẩm Haccp

Tiêu chuẩn HACCP (viết tắt của “Phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn”). Tiếng Việt có nghĩa là "Phân tích...
0948690698
chat-active-icon