HomeChứng nhận hệ thống quản lý ✅(Đã xác minh)

Chứng nhận hệ thống quản lý ✅(Đã xác minh)

Quy trình cấp giấy chứng nhận GRS cho các doanh nghiệp

Vì vậy, giống như bạn, chúng tôi cố gắng đưa ra những quyết định thông minh và thân thiện với trái đất khi chúng...

ISO 14001 Cải thiện hình ảnh, uy tín và kiểm soát chi phí

ISO 14001 được quốc tế đồng ý tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường. Nó giúp các...

Chỉ số hiệu suất năng lượng quản lý tốt hơn nhờ ISO 50001

Nếu bạn vẫn đang tự hỏi “ISO 50001 là gì” thì đây là cách tiếp cận có cấu trúc nhất bao gồm các phương...

GRS tiêu chuẩn tái chế toàn cầu

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS) ban đầu được phát triển bởi Control Union Certifications (CU) vào năm 2008 và quyền sở hữu...

Hệ thống Quản lý Trách nhiệm Xã hội ISO 26000

Trách nhiệm xã hội là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đo lường hiệu quả hoạt động của tổ chức bạn...

Tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế ISO 50001

ISO 50001 là một tiêu chuẩn quốc tế, ISO 50001 quy định các yêu cầu đối với các tổ chức để phát triển, thực...

Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 13485 mới nhất hiện nay

ISO là viết tắt của International Organization for Standardization. Tiêu chuẩn được ban hành năm 2003 (gọi tắt là phiên bản 2003). ISO 13485 là...

Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí về môi trường nhờ ISO 14001

ISO 14001 được quốc tế công nhận là tiêu chuẩn hàng đầu về hệ thống quản lý môi trường (EMS) và phù hợp với...

ISO 14001 nâng cao chất lượng và uy tín cho doanh nghiệp

Nhà xuất bản lớn nhất thế giới về các tiêu chuẩn và yêu cầu doanh nghiệp tư nhân hiện cung cấp một chương trình...

Chứng nhận về an toàn thực phẩm Haccp

Từ HACCP (Phân tích mối nguy & Điểm kiểm soát tới hạn) đề cập đến các quy trình bạn phải thực hiện để đảm...

Bình luận mới nhất