HomeChứng nhận hệ thống quản lý ✅(Đã xác minh)

Chứng nhận hệ thống quản lý ✅(Đã xác minh)

Tiêu chuẩn Sedex Smeta nâng cao chất lượng doanh nghiệp

Cải thiện khả năng hiển thị của chuỗi cung ứng toàn cầu– cho phép người mua hiểu lực lượng lao động trong chuỗi cung...

Hệ thống quản lý ISO 26000

ISO 26000: 2010 cung cấp hướng dẫn cho tất cả các loại tổ chức, bất kể quy mô hoặc vị trí của họ, về:...

Tiêu chuẩn huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Người có trình độ từ đại học trở lên...

Nội dung tiêu chuẩn ISO 26000

Căn cứ vào TCVN ISO 26000:2013, tiêu chuẩn ISO 26000 bao gồm các nội dung chính sau: Khoản 1: Phạm vi Tiêu chuẩn chứng nhận ISO...

Tiêu chuẩn Sedex Smeta về lao động

Báo cáo Kiểm toán của SEDEX làm giảm trùng lặp kiểm toán chuỗi cung ứng bằng cách cung cấp một định dạng duy nhất...

Các nhà lãnh đạo công ty nên tham gia vào 5S

Với tình hình kinh tế ngày càng thay đổi, nhiều tổ chức đang định kỳ điều chỉnh các nguồn lực của mình để phù...

Nhóm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Đảm bảo một nơi làm việc an toàn là cực kỳ quan trọng đối với tất cả các nhà máy, không chỉ để đảm...

ISO 45001- Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Những thay đổi bạn sẽ phải đối mặt trong thực tế liên quan đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp là gì? Yêu cầu...

Tiêu chuẩn fssc 22000 an toàn thực phẩm

Đầu tiên các tổ chức, doanh nghiệp cần nắm rõ tiêu chuẩn fssc 22000 là gì? Để giải thích được điều này các bạn...

Chứng nhận ISO 26000 hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội

Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 26000 có nghĩa là xác nhận khái niệm về trách nhiệm xã hội được thực hành trong tổ chức....
0948690698
chat-active-icon