Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi áp dụng ISO 9001

Doanh Nghiệp cần chuẩn bị gì khi áp dụng ISO 9001 ?  Để trả lời cho câu hỏi “Doanh nghiệp cần chuẩn bi gì khi áp dụng ISO 9001?”,  Tổ chức chứng nhận Vincert  đưa ra những mục tiêu và yêu cầu cơ bản của chứng nhận ISO 9001 dưới đây:


1. Không nhất thiết phải cải tiến nhà xưởng, thiết bị và sắp xếp lại tổ chức
. Việc này tuỳ vào mức độ đáp ứng hiện tại của nhà xưởng, thiết bị, nhân lực của Doanh nghiệp đối với yêu cầu về chất lượng sản phẩm của Khách hàng.

2.
Các hoạt động dưới đây là các hoạt động cốt lõi của Hệ thống quản lý chất lượng sẽ phải được tiến hành tại Doanh nghiệp:
  • Xác định nhu cầu và mong muốn của Khách hàng
  • Xác định ra những quá trình tạo giá trị cần thiết để cung cấp đầy đủ giá trị sản phẩm cho Khách hàng
  • Đưa ra Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng để định hướng cho từng cá nhân trong Doanh nghiệp hướng tới thoả mãn Khách hàng.
  • Xác định các trách nhiệm quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong Doanh nghiệp liên quan đến thoả mãn Khách hàng
  • Lập ra các quy trình làm việc để đảm bảo các quá trình tạo giá trị được thực hiện theo một phương pháp thống nhất trong Doanh nghiệp.
  • Đào tạo và hướng dẫn các quy trình làm việc đến toàn bộ cán bộ công nhân viên
  • Thực hiện đánh giá nội bộ để kiểm tra mức độ tuân thủ các quy trình làm việc
  • Thực hiện các biện pháp khắc phục phòng ngừa mỗi khi có sự không phù hợp được phát hiện.
Doanh nghiệp cần áp dụng ISO 9001 ngay hôm nay để nâng cao thương hiệu và tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất. Mọi nhu cầu tư vấn – đào tạo và cấp chứng nhận, xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được Chứng Nhận ISO 9001 toàn quốc tốt nhất.
– Hotline: 0948.690.698

Bài viết liên quan

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon