Xây dựng ISO 9001:2015 cho Bệnh viện Mắt Tây Nguyên

5 (100%) 1 vote

Nhằm hướng đến mục tiêu quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả và tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp an toàn. Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên đã cho áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và đã mang đến nhiều cải thiện rõ rệt.

Nằm trong chương trình Năng suất chất lượng năm 2019. Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên được chọn để áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCNV ISO 9001:2015. Ngay từ thời điểm đầu, ban lãnh đạo Bệnh viện Mắt Tây Nguyên đã kì vọng nhờ có ISO 9001 này sẽ giúp chuẩn hóa quy trình hoạt động, loại bỏ nhiều thủ tục không cần thiết và giúp ngăn ngừa rủi ro không đáng có trong hoạt động và giảm thiểu tối đa chi phí phát sinh. Việc chuẩn hóa các quy trình hoạt động sẽ giúp nâng cao hiệu quả lao động, góp phần cải thiện tốt đời sống người lao động, giúp nâng cao năng suất và chất lượng điều trị, góp phần phát triển Bệnh viện.  

chứng nhận iso 9001:2015TCVN ISO 9001:2015 giúp bệnh viện mắt Tây Nguyên nâng cao hiệu quả chất lượng quản lý 

 
Theo kết quả đánh giá giám sát hoạt động đào tạo đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng tại Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên cho thấy bước đầu đã hoàn thiện các quy trình theo tiêu chuẩn quốc gia để được cấp chứng nhận ISO 9001:2015. Hệ thống này bao gồm có: Sổ tay chất lượng, các quy trình chung như Kiểm soát thông tin dạng văn bản, Quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ và họp xem xét của ban lãnh đạo đều phù hợp với các quy trình chung.
Việc triển khai xây dựng quy trình giúp Công ty quản lý, điều hành, giải quyết các công việc một cách khoa học trong mọi phương diện hoạt động, kinh doanh. Sau khi xây dựng sẽ tổ chức đánh giá nội bộ để khắc phục các điểm không phù hợp Công ty sẽ thực hiện công bố theo quy định.
Hoạt động xây dựng hệ thống theo ISO 9001:2015 của bệnh viện mắt Tây Nguyên đã được các đơn vị tư vấn đưa ra phân tích những điều khoản chính của Tiêu chuẩn, TCVN ISO 9001:2015, hướng dẫn đánh giá nội bộ, cũng như lập kế hoạch đánh giá nội bộ cũng như việc thu thập bằng chứng tại các khoa, phòng ban chức năng Công ty TNHH Bệnh Viện Mắt Tây Nguyên nhằm khắc phục sau đánh giá nội bộ và cải tiến hệ thống đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Trong thời gian tới, đơn vị tư vấn tiếp tục hướng dẫn Công ty hoàn thiện các nội dung để đưa vào đánh giá cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và xây dựng các kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong những năm tiếp theo.
Tags: , , ,