Doanh nghiệp Coca-Cola: nỗ lực để trở thành một tổ chức hoạt động bền vững theo ISO 14001

“Người khổng lồ” trong ngành nước giải khát đang tiến dần tới việc hoàn thành các mục tiêu bảo vệ, giảm thiểu, tái chế và bổ sung nguồn tài nguyên nước quý giá nhờ ISO 14001.

ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường do tổ chức ISO ban hành, đưa ra các yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý môi trường . ISO 14001 có mục đích giúp các tổ chức sản xuất, dịch vụ bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.

Hoạt động kinh doanh của Coca-Cola phụ thuộc vào nước. Đây là thành phần chính trong các sản phẩm của công ty và cũng được sử dụng để làm mát, làm sạch tại các nhà máy sản xuất của công ty. Coca-Cola thừa nhận, nước là một nguồn tài nguyên quý giá và họ hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để thúc đẩy quản lý nước tốt.

Coca-Cola đo lường hiệu quả sử dụng nước bằng cách tính toán tỷ lệ sử dụng (lượng nước cần thiết để tạo ra một lít sản phẩm). Năm 2012, công ty sử dụng ít nước hơn bao giờ hết, đạt tỷ lệ 1,4 lít để pha 1 lít nước giải khát. Các nhà máy của Coca-Cola tại Pháp và Anh là những nhà máy sản xuất tiết kiệm nước nhất trên thế giới và công ty đã đặt mục tiêu 1,2 lít / lít vào năm 2020 trong toàn bộ hoạt động của mình.

Một loạt các công nghệ mới và các chương trình hiệu quả đã giúp Coca-Cola giảm tỷ lệ sử dụng nước. Những nỗ lực tiết kiệm nước của nhân viên Coca-Cola đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của họ trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nước.

Coca-Cola luôn đảm bảo rằng các kế hoạch tổng thể về Trách nhiệm Doanh nghiệp và Tính bền vững (CRS) được áp dụng tại mỗi nhà máy sản xuất của họ. Mỗi địa điểm đều có mục tiêu sử dụng nước. Các hoạt động này được giám sát bởi các nhà quản lý môi trường, những người chia sẻ các phương pháp hay nhất và đào tạo nhân viên về tầm quan trọng của việc tiết kiệm nước.

Để bảo vệ nguồn nước cho các hoạt động và cộng đồng của mình, CCE đã phát triển và / hoặc cập nhật các kế hoạch bảo vệ nguồn nước tại mỗi cơ sở trong số 17 cơ sở sản xuất của mình. Công ty đã tái chế 100% nước thải từ hoạt động sản xuất của mình, với tất cả nước thải được xử lý và trả lại môi trường theo tiêu chuẩn hỗ trợ đời sống thủy sinh. Nhiều cơ sở sản xuất của công ty có hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận ISO 14001, giúp công ty quản lý nước thải của mình. Coca-Cola đặt ra mục tiêu áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 cho tất cả các nhà máy của mình trên toàn thế giới.

Ông Gary Brewster – Giám đốc phát triển bền vững của Coca-Cola Hellenic – cho biết: “Đối với chúng tôi, giai đoạn đầu triển khai ISO 14001 là cả một cuộc cách mạng. Chúng tôi phải thực thi một hệ thống có cấu trúc, xác định trách nhiệm về môi trường liên quan tới phương pháp tiếp cận tập trung, các nguyên tắc bắt buộc, xem xét của lãnh đạo, tư vấn ISO 14001 để hiểu các yêu cầu cần đáp ứng. Khi áp dụng ISO 14001, chúng tôi nhận được sự tin tưởng của các đối tác – những người hiểu giá trị của hệ thống quản lý này.”

Từ khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001, Coca-Cola đạt được nhiều cải tiến về môi trường rất ấn tượng. Nhằm đảm bảo nguồn nước sử dụng là bền vững, mỗi nhà máy đóng chai của Coca-Cola đều tiến hành đánh giá rủi ro nguồn nước. Với nỗ lực của mình, lượng nước “nguồn” của các nhà máy đã giảm trong khi sản lượng lại tăng. Cuối năm 2010, có đến 99% nước thải được xử lý.

 

Bài viết liên quan

Comments

Bài viết mới nhất

Chia sẻ bài viết

0948690698
chat-active-icon