Đào tạo, huấn luyện an toàn lao động

5 (100%) 1 vote

Đào tạo, huấn luyện an toàn lao động

Ngày 11/9/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định số 351/QĐ-ATLĐ về việc Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Vincert, chính thức chỉ định là tổ chức đào tạo về an toàn lao động theo quy định tại thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013.

Để được đào tạo, huấn luyện an toàn lao động cho nhân lực trong công ty bạn, hãy liên hệ với chúng tôi theo Hotline 093 2211 786 để được hỗ trợ
Dịch vụ khác: Tư vấn ISO 9001 chuyên nghiệp | Kiểm định và cấp giấy chứng nhận ISO 9001

Tags: ,