4 ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHỨNG NHẬN ISO 14001

5 (100%) 1 vote

Chứng nhận ISO 14001 được áp dụng cho tất cả tổ chức, doanh nghiệp. Thông qua chứng nhận tiêu chuẩn này đồng nghĩa với việc hệ thống quản lý của tổ chức phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường, đây cũng là một giải pháp hiệu quả để nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp và duy trì sự phát triển bền vững. Vậy chứng nhận này có những đặc điểm gì?

ISO 14001 là gì?

 

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường, được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO công bố lần đầu tiên vào năm 1996, với mục đích làm giảm tác động của doanh nghiệp đến môi trường và liên tục cải thiện kết quả hoạt động về môi trường.

4 ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHỨNG NHẬN ISO 14001

Đặc điểm chứng nhận ISO 14001

  1. 1. Dựa trên cơ sở xu hướng thị trường:
Chứng nhận ISO 14001 là hệ thống chứng nhận phù hợp với làn sóng tiêu dùng “xanh”.Tiêu chuẩn này không chỉ giúp doanh nghiệp thay đổi,cải thiện phương hướng quản lý môi trường mà còn cung cấp cho người tiêu dùng một tiêu chí để lựa chọn sản phẩm cân bằng về chất lượng và bảo vệ môi trường.
  1. 2. Chú trọng phòng chống ô nhiễm:
Khi áp dụng ISO 14001 thì việc phòng chống ô nhiễm được thực hiện ngay từ những khâu làm việc đầu tiên.Nghĩa là ngay khi thiết kế sản phẩm thì đã tính đến các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường. Do đó, hệ thống  hỗ trợ doanh nghiệp về chính sách quản lý môi trường, dự phòng mọi nguy cơ ô nhiễm ngay khi vận hành và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
  1. 3. Khả năng thực hiện cao:
Chứng nhận này là một bước quan trọng để doanh nghiệp thực hiện chiến lược phát triển bền vững.Hệ thống tinh chỉnh và đúc kết các kinh nghiệm quản lý môi trường tiên tiến và đưa điều này trở thành những phương pháp quản lý cụ thể, đạt chuẩn và có khả năng thực hiện cao.
  1. 4. Phạm vi ứng dụng lớn:
Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 có phạm vi áp dụng rộng rãi, có thể sử dụng cho mọi tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình hay bất kỳ hình thức xã hội nào. Và các tổ chức có thể xây dựng hệ thống quản lý môi trường phù hợp với sự phát triển của mình dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn này, sau đó xin chứng nhận từ các tổ chức chứng nhận.

Từ những đặc điểm trên, chúng ta có thể thấy chứng nhận 14001 là một sản phẩm phù hợp với xu hương phát triển kinh tế và phát triển môi trường. Nó tạo cho doanh nghiệp một mô hình quản lý tiêu chuẩn hóa, có ý nghĩa rất lớn trong việc thâm nhập vào thị trường quốc tế.

Để được Chứng Nhận ISO 14001:2015 xin liên hệ đến KNA CERT theo số Hotline: 0932211786 hoặc qua Email: salesmanager@knacert.com 

Tags: , ,