HomeĐào tạo

Đào tạo

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định...

Tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế ISO 9001

ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành. ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn quản lý...

Áp dụng ISO 45001 danh tiếng tăng gấp bội

Mọi người vẫn chết vì tai nạn lao động hoặc bệnh tật hàng ngày. Hơn nữa, tầm quan trọng của việc giải quyết tình...

Tiêu chuẩn ISO 45001: 2018- Hệ thống quản lý an toàn nghề nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 Là tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp....

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và những điều bạn cần biết

Nếu bạn đã làm trong doanh nghiệp nhất là những nhà máy sản xuất thì thường sẽ được nghe hệ thống quản lý sức...

Áp dụng ISO 9001 điện tử trong hành chính nhà nước

Tiêu chuẩn ISO 9001 được áp dụng rộng rãi tại nhiều công ty, cơ sở, tổ chức, trong đó có cả cơ quan hành...

Các tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho doanh nghiệp dệt may

Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 là 3 trong số nhiều tiêu chuẩn áp dụng trong ngành may mặc Ngành công nghiệp...

Áp dụng tiêu chuẩn khí thải phương tiện giao thông

Để phù hợp với lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với khí thải phương tiện giao...

Tăng cường tính giám sát, nâng cao chất lượng dịch vụ công với ISO điện tử

Theo báo cáo của thành phố HCM thì hết năm 2019 này khoảng 52% các đơn vị trên địa bàn đã thực hiện ISO...

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính

Việc xây dựng áp dụng hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan khối hành chính đã...
0948690698
chat-active-icon