Tuyển dụng KNA CERT

Chuyên gia điện

Chuyên gia tư vấn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Đào tạo, tư vấn một trong các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO Quốc tế như: ISO 9001, ISO 14001, HACCP/GMP/ ISO 22000/ FSSC,ISO 27001, OHSAS 18001… – Đào tạo, tư vấn các
download

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Lập kế hoạch kinh doanh tuần, tháng– Liên hệ tìm kiếm khách hàng– Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng– Lên dự thảo hợp đồng sau khi