Tin Tức

iso 13485 cho khẩu trang y tế

Khẩu trang và tiêu chuẩn ISO 13485

Ví dụ: Khi một nhà sản xuất khẩu trang thông qua đánh giá chứng nhận ISO 13485 bởi tổ chức chứng nahanj được công nhận của vương quốc Anh như SGS, BV, Lloyd Lloyd, BSI . bao gồm hoạt động