ISO 14000 là gì? Lợi ích của chứng chỉ ISO 14000

5 (100%) 1 vote

ISO 14000 ra đời nhằm giúp thế giới giảm thiểu được chất thải công nghiệp và thiệt hại về môi trường sống. Loại chứng chỉ ISO 14000 có thể giúp công ty chúng tôi đáp ứng được một số quy định về môi trường hoặc được sử dụng như một công cụ marketing.

tiêu chuẩn iso 14001

Khái niệm về ISO 14000

Được biết đây là một bộ quy tắc được đưa ra của tổ chức ISO để giúp các nước nói chung và doanh nghiệp nói riêng có thể giảm thiểu được lượng chất thải Công Nghiệp và thiệt hại môi trường. Đây cũng như là một khung quản lý giúp tạo ra các tác động môi trường được tốt hơn tuy nhiên không phải là bộ tiêu chuẩn bắt buộc.

Các Doanh Nghiệp, đơn vị có thể xin cấp chứng chỉ ISO 14000 tuy nhiên đó mới chỉ là một chứng chỉ tùy chọn và không bắt buộc. Được biết ISO 14000 được tổ chức ISO giới thiệu vào năm 1996 và được sửa đổi theo từng phiên bản. Phiên bản mới nhất được sửa đổi vào năm 2015.

Bộ tiêu chuẩn này là một phần của một loạt các tiêu chuẩn giúp giải quyết một số khía cạnh của các quy định về môi trường. ISO 14000 được thiết kế để trở thành định dạng giúp từng bước thiết lập và đạt được các mục tiêu giúp thân thiện với môi trường đối với hoạt động kinh doanh hoặc sản phẩm.

Với mục đích của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 nhằm giúp các đơn vị, tổ chức quản lý các quy trình đồng thời giúp giảm thiểu được các tác động với môi trường. Một Doanh Nghiệp có thể được thực hiện đơn lẻ hoặc đồng thời cả tiêu chuẩn ISO 14000 và tiêu chuẩn ISO 9001.

Bộ tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu hoặc động quản lý bên trong các cơ sở, môi trường xung quanh và vòng đời của sản phẩm thực tế cũng như bao gồm việc hiểu được tác động của các nguyên liệu thô và được sử dụng trong việc sản xuất cũng như tác động của việc xử lý các loại sản phẩm bị loại bỏ.

Dưới đây là các tiêu chuẩn chính trong ISO 14000:

– ISO 14001: Đặc điểm kĩ thuật của hệ thống quản lí môi trường

– ISO 14004: Tiêu chuẩn hướng dẫn

– ISO 14010 – ISO 14015: Kiểm toán môi trường và các hoạt động liên quan

– ISO 14020 – ISO 14024: Dán nhãn môi trường

– ISO 14031 và ISO 14032: Đánh giá hiệu suất môi trường

– ISO 14040 – ISO 14043: Đánh giá vòng đời

– ISO 14050: Điều khoản và định nghĩa

Lợi ích của chứng chỉ ISO 14000

Chứng nhận ISO 14001 được coi như một dấu hiệu của sự cam kết đối với môi trường và cũng như được sử dụng như một công cụ marketing cho các công ty. Bên cạnh đó nó cũng có thể giúp cho các công ty có thể đáp ứng được đầy đủ các quy định môi trường nhất định.

Những lợi ích khác có thể bao gồm việc được bán sản phẩm cho các công ty sử dụng nhà cung cấp được chứng chỉ ISO 14000. Các công ty và khách hàng cũng có thể trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm được coi là thân thiện với môi trường. 

Tags: , ,